Taziye Defteri
[ Mesajlar GsterMesaj Yazn ]

Taziye Defteri

#20395 Gnderen: Bilal ÞAFAK Balk: özledik reis

ehir: Ýzmir

Durum: evrimd

Tarih: 22 Aðustos 2014, Cuma 12:33:26

keþke zamanýnda tanýasaydýk seni reis mekanýn cennet olsun

bir fatiha okuyalým
Yukar

#20394 Gnderen: Mehmet DEMÝRBAÞ Balk: Mekanýn Cennet olsun

ehir: Konya

Durum: evrimd

Tarih: 08 Aðustos 2014, Cuma 10:40:31

Nur içinde yat. Mekanýn cennnet olsun. Peygambere komþu olursun inþaallah
Mehmet DEMÝRBAÞ
Yukar

#20393 Gnderen: Merve ACIEL Balk: Muhsin baþkan

ehir: Sivas

Durum: evrimd

Tarih: 23 Temmuz 2014, Çarþamba 03:59:01

Allah rahmet eylesin, mekaný cennet olsun baþkanýmýzýn. Onun davasýný sürdürecek, büyük birliði kuracaðýz inþaallah..
Yukar

#20392 Gnderen: taner görgülü Balk: kavgamýzýn cesur komutaný

ehir: Ankara

Durum: evrimd

Tarih: 19 Temmuz 2014, Cumartesi 19:31:04

unutmak ihanettir, seni unutmayacaðýz unutturmayacaðýz baþkaným
Yukar

#20391 Gnderen: Ekrem C Balk: Unutmadik..

ehir: Diðer

Durum: evrimd

Tarih: 06 Temmuz 2014, Pazar 15:36:15

Seni unutmadik koca reis! Mekanin cennet olsun, nur icinde yat insallah.. Özledik..
Yukar

#20389 Gnderen: MEVLÜT DARTAR Balk: Çileli Koca Reis

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 20 Haziran 2014, Cuma 11:48:52

Mekanýn cennet olsun be çileli koca reis senin çektiðin çile helal olsun baþkaným
Yukar

#20388 Gnderen: Abdullah Deniz Balk: UNUTMADIK

ehir: Denizli

Durum: evrimd

Tarih: 03 Haziran 2014, Salý 00:21:42

YIL 2014 5 SENE GEÇTÝ AMA UNUTMAK MÜMKÜN DEÐÝL.. KALBÝMÝZDESÝN REÝS
Yukar

#20386 Gnderen: Ercan KILIÇ Balk: GÜNGÖREN ALPERENLERÝ

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 29 Mayýs 2014, Perþembe 00:21:01

ALLAH sana rahmet eylesin Reisim unutmadýk unutturmayacaðýz yokluðun fazlasýyla hissediliyor el fatiha...
Yukar

#20385 Gnderen: Hakan Burak CETÝNTAS Balk: REÝS ÝZÝNDEYÝZ!

ehir: Balýkesir

Durum: evrimd

Tarih: 23 Mayýs 2014, Cuma 20:02:35

Baþkaným, reisim, her daim izindeyim! izinde olacaðým! Birgün Alperen Ocaklarý Genel Baþkaný olacagým ve daha iyi alperenler yetiþtireceðim!RAHAT UYU! SENDEN SONRA BU MEMLEKET ÝÇÝN DAHA ÇOK \"KÜRÞAD VE KIRK YÝÐÝD\" ÇIKACAK!!
Yukar

#20384 Gnderen: ozan erol Balk: reisime

ehir: Muðla

Durum: evrimd

Tarih: 21 Mayýs 2014, Çarþamba 21:47:47

Muhsin baskanim sen gittigindwn beri turkiyenin hali perisan ler kol geziyor. Biz alperenlerin birseyler yapmak istiyoruz ancak elimiz kolumuz bagli ama merak etme basbugum senin katillerini bulacagiz. Bir gece ulkeyi sallayacagiz kimse onumuzde duramayacak
Yukar

#20382 Gnderen: Kamber EKÝNCÝ Balk: UNUTULMAYACAKSIN

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 10 Mayýs 2014, Cumartesi 18:31:32

Davan Davamýz Emanetin Namusumuzdur Muhsin Baþkaným...
Yukar

#20381 Gnderen: AYDIN ZORLU Balk: Baþkaným

ehir: Bursa

Durum: evrimd

Tarih: 02 Mayýs 2014, Cuma 17:33:29

Baþkaným seni çok özledim
Yukar

#20380 Gnderen: ilhan ugur Balk: Özledik Seni Reisimmm :(

ehir: Erzincan

Durum: evrimd

Tarih: 23 Nisan 2014, Çarþamba 12:11:36

Þehadetitin 1855. Gününde Unutmadýk,Unutmayacaðýz,Unutturmayacaðýz Seni Koca Reis :(
Yukar

#20379 Gnderen: TÜRK ASLANI Balk: SELAM GERÇEK DOSTA...

ehir: Gaziantep

Durum: evrimd

Tarih: 10 Nisan 2014, Perþembe 01:46:47

ÜÞÜYORUZ YOKLUÐUNDA: SÝYONÝST GÜÇLERE VE ONUN MAÞASI OLAN EMPERYALÝST GÜÇLERE ELBET BÝRGÜN HESABINI SORACAÐIZ...BU HESAP DAHA BÝTMEDÝ;ULUSALCILARIN VE MÝLLÝYETÇÝLERÝN DUALARI SENÝNLE YÝÐÝDÝM...GÖZÜN ARKADA KALMASIN...
Yukar

#20378 Gnderen: yunus emre yiðit Balk: Üþüyorum Reis...

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 05 Nisan 2014, Cumartesi 20:55:52

küçüklüðümden beri senýn adýnla senin sanýnla büyüdüm þehit oldugun gün bende öldüm kurban oldugum yüce Rabbim mekanýný cennet eylesin dualarým seninle ve býze býraktýgýn yol yolumdur sený unutmayacagým baþkaným..
Yukar

#20377 Gnderen: MUHAMMED BURAK GÖKSU Balk: BUYUK INSAN

ehir: Adana

Durum: evrimd

Tarih: 04 Nisan 2014, Cuma 19:13:40

RAHMETLE SENI YAD EDIYORUZ YAPTIGIN ISLERINDEN DOLAYI AYRICA SANA TESEKKUR EDIYORUZ ALLAH SANA RAHMET ETSIN SENIN MUHAMMED SAV KOMSU YAPSIN SANA BUNU YAPANLARA EN YAKIN ZAMANDA CEZASINI VERMESINI CENABI ALLAHTAN DILIYORUM SEN UNUTULMAZ BIR BIREY OLARAK HERZAMAN ZIHNIZMIZDE KALACAKSIN INSALLAH
Yukar

#20376 Gnderen: Hakan Kirman Balk: ÜÞÜYORUZ BAÞKAN...

ehir: Konya

Durum: evrimd

Tarih: 27 Mart 2014, Perþembe 14:06:59

Sana suikast yapanlar elbette cezasýný çekecektir. Üþüyoruz baþkan Üþüyoruz...
Yukar

#20375 Gnderen: Barýþ Þahin Balk: Yattýðýn Yerde Huzur Bul Reis.

ehir: Sivas

Durum: evrimd

Tarih: 26 Mart 2014, Çarþamba 23:04:32

Yokluðun çok büyük, üþüyoruz KOCA REÝS :`( ....
Yukar

#20374 Gnderen: mustafa kaya Balk: Sayýn Baþkaným Rabbim mekanýný cennet eylesin.

ehir: Ankara

Durum: evrimd

Tarih: 26 Mart 2014, Çarþamba 10:45:10

Muhsin Baþkaným
Rabbim Mekanýný cennet eylesin
Peygamber efendimize komþu eylesin.
Geride kalan ailesine sabýrlar ihsan eylesin.
Mustafa Kaya
Ankara
Yukar

#20373 Gnderen: FATÝH SANCILI Balk: GÖNLÜMÜZDE YAÞAYAN SEN..

ehir: Sivas

Durum: evrimd

Tarih: 25 Mart 2014, Salý 11:22:11

KIYMET BILEMEDIK KI..SENI GORUYORUZ DIYE SEVINDIK..
KAYBETTIK AGLAMAKLI OLDUK..
SIMDI NERDE GORSEM KESKIN GULUMSEYEN KAÞLARINI ÝÇÝM SIZLAR..
Yukar

#20372 Gnderen: Mehmet Fatih Çevikbaþ Balk: Mehmet Fatih Çevikbaþ

ehir: Antalya

Durum: evrimd

Tarih: 25 Mart 2014, Salý 01:16:05

Bugün öleli tam 5 sene oldu acýmýz hala taze dün gibi son mitingini dinlerken çok güzel göründün gözümüze melek olup uçacaðýn aklýmýza gelmedi hiç :(
Yukar

#20370 Gnderen: Yakup Karatas Balk: Her yer Soguk

ehir: Tekirdað

Durum: evrimd

Tarih: 11 Mart 2014, Salý 14:18:52

Üsüyoruz koca Reis sensiz mekanýn cennet olsun Türk genclerýnýn önu sayende acýk her yer soguk yoklugun zülümdur bu Millete
Yukar

#20369 Gnderen: Emre DALDAL Balk: Unutamadýk..

ehir: Afyon

Durum: evrimd

Tarih: 03 Mart 2014, Pazartesi 22:52:36

Sen dondun, biz yandýk edebi baþkanýmýz.. Unutmadýk seni unutamayýzda.. Mekanýn Cennet olsun..
Yukar

#20368 Gnderen: Muhsin Balk: ..

ehir: Bursa

Durum: evrimd

Tarih: 23 Þubat 2014, Pazar 23:44:25

Bu gün seni andýk. Ruhun þad olsun.
Namert ya iþte, mert olaydý da alnýndan vuraydý. Gözünü bile kýrpmazdýn belki. Sana bu zulmü reva görenler Allahýndan bulsun.
Yukar

#20367 Gnderen: ORHAN KAPLAN Balk: TAZÝYE

ehir: Sivas

Durum: evrimd

Tarih: 12 Þubat 2014, Çarþamba 21:36:34

KOCA REÝS MEKANIN CENNET OLSUN!
Yukar

#20365 Gnderen: Mert G Balk: Yolundayýz emeklerini boþa çýkarmayacaðýz

ehir: Kayseri

Durum: evrimd

Tarih: 06 Ocak 2014, Pazartesi 23:41:23

Meslektaþýn olarak ilerde elimden geldikce davaný yüceltmek için elimden geleni yapacaðým...
Mekanýn cennet olsun ..
Yukar

#20364 Gnderen: YUNUS EMRE AÐCA Balk: ÖZLEDÝK REÝS

ehir: Ýçel

Durum: evrimd

Tarih: 25 Aralýk 2013, Çarþamba 21:04:53

Özledik seni be Reisim konuþmalarýný,düþüncelerini,varlýðýný özledik be Reis, bir baba gibi sevdik seni her gün yatmadan önce dualarýmýzdasýn Reis senin siyasi görüþün ve dünya görüþünü yaþatacaðýz Allah senden razý olsun, Mekanýn Cennet Olsun Þehid Liderimiz sonsuza dek kalbimizdesin..
Yukar

#20363 Gnderen: Tansel Saracaloðlu Balk: MANÝSADAN....

ehir: Manisa

Durum: evrimd

Tarih: 25 Aralýk 2013, Çarþamba 18:04:14

Allah sana rahmet etsin..
Deðerini sonradan anladým kurbaným hiçbir siyasi lider senin kadar samimi deðilmiþ. Hiçbiri senin güttüðün ALLAH c.c davasýný gütmedi. Ýnþallah arkanda saðlam bir lider býrakmýþsýndýr. Allah seni sevdiklerinle TABÝ OLDUKLARINLA HAÞR ETSÝN. MANÝSA / TANSEL SARACALOÐLU
Yukar

#20362 Gnderen: Burak Balk: Vatan hain dolu gel kurtar bizi reis

ehir: Balýkesir

Durum: evrimd

Tarih: 23 Aralýk 2013, Pazartesi 00:38:00

Teker teker vatan mallarýný satýyorlar buda yetmezmiþ gibi bide yetim hakký yiyorlar.Reis özlemle anýlýyor aranýyorsun.mekanýn cennet olsun
Yukar

#20359 Gnderen: HÜSEYÝN SERDAR TOK Balk: ÖZLEDÝK REÝS

ehir: Ýçel

Durum: evrimd

Tarih: 12 Aralýk 2013, Perþembe 13:47:03

ÖZLEDÝM, SADECE ÖZLEDÝM... NASIL KIYDILAR, NASIL KIYDILAR,NASIL KIYDILAR, NASIL KIYDILAR SANA REÝS...
Yukar

#20354 Gnderen: FATÝH SARI Balk: ÜÞÜYORUZ KOCA REÝS..

ehir: Trabzon

Durum: evrimd

Tarih: 08 Aralýk 2013, Pazar 12:12:02

ÖZÜ BÝR,SÖZÜ BÝR ADAM,KÝMSENÝN DEÐÝÞTÝREMEDÝÐÝ,ADAM GÝBÝ ADAM..BEN TEK REÝS TANIDIM O DA SENSÝN.GÝTTÝÐÝN GÜNDEN BERÝ ÜÞÜYORUZ REÝS.ALLAH SANA KOMPLO KURANLARI,HAÝN TUZAÐA YALTAKLIK EDENLERÝN YAKASINI BIRAKMASIN.ÝZÝNDEYÝZ REÝS..ALLAH MEKANINI CENNET EYLESÝN.ÖZLÜYORUZ,ÜÞÜYORUZ..
Yukar

#20351 Gnderen: Alaattin Keykubat Balk: Ah Reis Þimdi Hayatta Olacaktýn...

ehir: Bursa

Durum: evrimd

Tarih: 29 Kasým 2013, Cuma 05:32:19

Sana bu ülkenin çok ihtiyacý vardý.
Yukar

#20350 Gnderen: FAZLI SARI BAKKALOÐLU Balk: MEKANIN CENNET OLSUN MUHSÝN BAÞKAN

ehir: Gaziantep

Durum: evrimd

Tarih: 21 Ekim 2013, Pazartesi 18:02:49

SANA YEMÝN EDERÝMKÝ SENÝ ÜÞÜTENLERE BÝZZAT BEN ÖLDÜRECEM.ALAH BANA O GÜCÜ VERSÝN, TAÞ ÜSTÜNDE TAÞ BAÞ ÜSTÜNDE BAÞ BIRAKMAMM... TÜM ÜLKÜCÜLERE SELAM OLSUN
Yukar

#20349 Gnderen: Muhammed Orhan Balk: YÝÐÝT ADAM

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 12 Ekim 2013, Cumartesi 10:04:01

Öyle bir zamanda yaþýyoruz ki Adalet kaf daðýnýn arkasýna gizlenmiþ, mazlumlarýn ahý yeri göðü inletmiþ, zalim ayak deðil de baþ olmuþ, gönüllerimiz daðlanmýþ,vicdanýmýz kanatýlmýþ, amma þunu bilsinler ki zalimler güruhu, Cenabý Allah (C.C.) adCaleti keskin kýlýç gibidir ve þaþmazdýr.
Yukar

#20348 Gnderen: VAHAP KILIÇ Balk: Vahap KILIÇ

ehir: Sivas

Durum: evrimd

Tarih: 06 Ekim 2013, Pazar 01:38:59

Mekanýn cennet ruhun þaad olsun Ebedi Genel Baþkaným davan davamýz emanetin namusumuz bayraðýný kanýmýn son damlasýna kadar taþýyacaðým.Sana bu suikasti düzenleyenleri Rabbim cesetlerine bile ulaþýlmayý nasip etmesin.
Yukar

#20347 Gnderen: Fehmi Kurnaz Balk: huzur içinde yat koca reis

ehir: Sivas

Durum: evrimd

Tarih: 28 Eylül 2013, Cumartesi 22:06:41

Huzur içinde yat koca Reis.sen hayatýný bu vatana feda ettin. bizler var olduðumuz sürece bu vatanýnýn bir karýþ topraðýný böldürmeyeceðiz.hainlere geçit vermeyecegiz.gözün arkada kalmasýn
Yukar

#20346 Gnderen: MEHMET ÞEHÝT Balk: ALPERENLER BÝR DAHA ÜÞÜMEYECEK

ehir: Yozgat

Durum: evrimd

Tarih: 21 Eylül 2013, Cumartesi 23:38:36

SENÝ ÜÞÜTTÜK FAKAT SENDEN SONRAKÝ ALPERENLERÝ ÜÞÜTMEYECEÐÝZ.
ALLAHA AND OLSUN KÝ SENÝ ÜÞÜTENLERÝ YAKACAÐIZ.
NE MUTLU KÝ O ATEÞÝ YAKACAK ALPERENLERE.
Yukar

#20344 Gnderen: Furkan TUNÇEL Balk: ÖZLEDÝK BE KOCA REÝS!!

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 07 Eylül 2013, Cumartesi 21:04:53

Mekanýn cennet olsun Reisim. Yokluðun çok hissediliyor be
Yukar

#20343 Gnderen: Hüseyin Candan Balk: Unutmadýk

ehir: Antalya

Durum: evrimd

Tarih: 04 Eylül 2013, Çarþamba 17:54:52

Muhsin yazýcýoðlu önderimdin. Liderimdin. Ýnþallah senin gibi bir lider daha gelir.Örnek aldýðým insandýn.Bu dünya senin hesabýný soramasakta öbür dünyada soracaðýz inþallah. Nur içinde yat.
Yukar

#20342 Gnderen: EKREM KIZKAPAN Balk: REÝSÝME HABER UÇURUN

ehir: Sivas

Durum: evrimd

Tarih: 28 Aðustos 2013, Çarþamba 22:57:16

REÝSÝME HABER UÇURUN,
SÖYLEYÝN AÐLAYANI ÇOK ONUN,
ARKASINDA BIRAKTIÐI ALPEREN ORDUSUNUN,
YAÞLIDIR GÖZÜ FÝDAN ANAMIN,
Yukar

#20341 Gnderen: m.fatih çalýþci Balk: fatih can-bolu

ehir: Bolu

Durum: evrimd

Tarih: 27 Aðustos 2013, Salý 01:39:33

ey þehitler þehidi
sen ölmedin kalbimizdesin
cenetteki bahçenden
bizi izlersin
mahþer gününde resullahýn yanýndasýn
biliyorumki ey dost ogünde elimizden tutansýn

Yukar

#20340 Gnderen: EMÝR BAL Balk: Gül Bekçisi

ehir: Düzce

Durum: evrimd

Tarih: 19 Aðustos 2013, Pazartesi 22:52:24

Ey güzel insan her ismini duyduðumda mamak ceza evindeki koðuþun aklýma gelir.Sen ne kadar kutlu bi dava adamýsn ki her türlü baskýya elif gibi dik durdun davan davamýzdýr emanetin saðlam ellerde yeni Osmanlý gelecek. Hey kutlu insan Peygamber efendýmýze komþu olasýn... Mekanýn Cennet Olsun
Yukar

#20339 Gnderen: ayþe pýnar EREN Balk: 5.8.2013

ehir: Kocaeli

Durum: evrimd

Tarih: 05 Aðustos 2013, Pazartesi 17:32:04

Bugün Allahýn adaleti tecelli etti.Gün gelecek size kýyanlarýn da davalarý da ayný þekilde sonlanacak.
Yukar

#20337 Gnderen: sebahattin dikici Balk: lider

ehir: Sivas

Durum: evrimd

Tarih: 11 Temmuz 2013, Perþembe 21:42:29

Analar senin gibi evatlar dünayaya getirdikçe bu kan rengi bayrak göklerden inmeyecektir.
ALLAH sana dünyada isteyecðin þehitliði nasip etti ne mutlu .
Topraðýn bol olsun hemþerim mekanýn cennet olsun büyük lider....
Yukar

#20336 Gnderen: avnican kýlýnç Balk: koca reis

ehir: Kayseri

Durum: evrimd

Tarih: 05 Temmuz 2013, Cuma 22:48:21

bu emeklerin hiç deðil reis
adam olman suç deðil reis
Yukar

#20335 Gnderen: Yasin Onat Balk: Deðerli Büyük Ýnsan

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 01 Temmuz 2013, Pazartesi 11:06:40

Muhsin Baþkaným deðerin sen vefat ettikten sonra anlaþýldý. Sizin gibi saðduyulu, bilgili, gözünü budaktan sakýnmayan insanlara ihtiyacýmýz var. SÝZÝ ÇOK ÖZLEDÝK ve UNUTMAYACAZ Muhsin Baþkan. Mekanýn Cennet Olsun...
Yukar

#20334 Gnderen: Okan ÇILDIR Balk: Büyük ADAM!

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 20 Haziran 2013, Perþembe 13:19:14

Ne zaman resmini görsem gözümden yaþ akýtan, Önderim, Aðabeyim, Hakkýn Adamý... Sivasýn baðrýndan Maraþýn Keþ daðlarýna uzanan bir Yiðitlik Öyküdür Muhsin Yazýcýoðlu. Seni doðuran, yetiþtiren Ananýn elleri öpmeye doyulmaz. Yerinde rahat uyu Liderim, Aðabeyim seni hiçbir zaman unutmayacaðýz!
Yukar

#20333 Gnderen: bahadir burhan Balk: cefakar reis

ehir: Niðde

Durum: evrimd

Tarih: 20 Haziran 2013, Perþembe 10:03:44

Allah mekanýný cennet eylesin büyük baþkan. Senin açtýðýn yolu anlayabilen nesiller yetiþtirmeyi bu büyük millete nasibetsin. Þu zor, komplo dolu ve bir o kadarda gurur dolu, boyunduruk altýndan kurtulmak için verilen mücüdele günlerimizde seninde aramýzda olmaný isterdik þehidim.
Yukar

#20331 Gnderen: EKREM KIZKAPAN Balk: BÝZÝ YETÝM BIRAKTIN BAÞKAN

ehir: Sivas

Durum: evrimd

Tarih: 12 Haziran 2013, Çarþamba 21:10:05

RAHMETLÝ BAÞKANIM, O GÜNDEN BERÝ HAKKINDA SÖYLENEN HERÞEYÝ DÝNLEDÝM.HAKLILIK PAYI ARADIM. ÝYÝ KÖTÜ ARKANDAN ÇOK LAF DUYDUM.DUYDUÐUM LAFLARIN %90I ÝYÝ %10U? BAÞKANIM ALPEREN OLDUM. YOLUN YOLUM, DAVAN DAVAMDIR DEDÝM.SENÝN DAVAN SENÝNLE BÝRLÝKTE TOPRAÐA GÝTMEDÝ.NÝZAMI ALEM DAVAMIZDIR.
Yukar

#20330 Gnderen: Elmas ARSLAN Balk: Elmas ARSLAN

ehir: Samsun

Durum: evrimd

Tarih: 12 Haziran 2013, Çarþamba 08:43:59

Seni tanýmadan sevmek de güzel... Babamýn getirdiði dergilerde gördüðüm resmine \"Muhsin Amca\" diyerek sevgiyle bakmak güzel... Kardeþimin ismine ne olsun diye soranlara \"muhsin\" diyebilmek güzel... Velhasýl seni tanýmadan sevmek güzel...
Yukar

#20329 Gnderen: UÐUR YAZICI Balk: selamün aleyküm eyy güzel insan

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 10 Haziran 2013, Pazartesi 22:30:17

MUHSÝN YAZICIOÐLU ismi geçtiði zaman duygulanýyorum. abi sen bizim hayatýmýzda bizim gibi gençlere örnek olacak bir insansýn.DÜRÜST VATANSEVER DÝN ÝSLAM VE VATANIN ýn baðýmsýzlýðý için canýný ortaya koyduðun
için senin ve senin gibi güzel insanlarýn hakkýný ödeyemeyiz.ALLAH(CC)MEKANINI CENNET EYLESÝN
Yukar

#20328 Gnderen: Murat YILMAZ Balk: Baþkanýma..

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 10 Haziran 2013, Pazartesi 01:55:05

Özlüyorum sizi baþkaným.. Buraya bu yazýyý yazmak saçma geliyor belki ama sanki karþýmdaymýþsýnýz gibi özlüyorum ve dile döküyorum.. Mekanýnýz cennet olsun inþallah..
Yukar

#20327 Gnderen: Osman Balk: Koca Reis

ehir: Afyon

Durum: evrimd

Tarih: 04 Haziran 2013, Salý 00:30:24

Reis Allah kabrini cennet mekaný etsin Devletimizin þu zor günündede bizlere yol gösterebilseydin ...
Yukar

#20325 Gnderen: hakan Balk: içim yanýyorr

ehir: Konya

Durum: evrimd

Tarih: 28 Mayýs 2013, Salý 02:06:10

ne desem bilmiyorum ama kýymetini herzamanki gibi yokluðun da anladýk.her zaman içimde kanayan ir yara olarak kalacaksýn ve hala devam eden kaza süreci ne olduðu bilinmeyen bir komplonun içindeyiz ama sen mekanýnda rahat uyu ki bizler takipçin olacaðýz BÜYÜK ÝNSAN YÝÐÝT ADAM.mekanýn cennet olsun
Yukar

#20324 Gnderen: hakan tezcan Balk: TANIMADIÐIM HALDE VEFATINA AÐLADIÐIM TEK ÝNSAN

ehir: Nevþehir

Durum: evrimd

Tarih: 25 Mayýs 2013, Cumartesi 23:30:59

MUHSÝN beyi þehid olmadan 1-2 ay önce bir Allah dostu ile ayný fotoðraf karesinde görmüþ ve çok sevmiþtim.Helikopteri bulunmadan önce rüyamda helikopteri bir kayalýkta parçalanmýþ þekilde görüp uyanmýþ ve aðlamýþtým.Allah þefaatine nail eylesin...
Yukar

#20323 Gnderen: Abdullah Balk: ÞEHÝT LÝDER..!

ehir: Trabzon

Durum: evrimd

Tarih: 23 Mayýs 2013, Perþembe 16:45:02

Selamun aleyküm Alperen kardeþlerim.Ben Muhsin baþkaný ne yazýk ki..Suikastan sonra tanýdým, anlamaya çalýþtým ve onun yolundan ilerliceðime kendime söz verdim.Allah beni ve Alperen kardeþlerimizi cennette Muhsin baþkana komþu eylesin.. AMÝN...
Yukar

#20320 Gnderen: bahri eryýlmaz Balk: büyük reis

ehir: Tokat

Durum: evrimd

Tarih: 21 Mayýs 2013, Salý 09:32:34

biz baþka severdik o yüzden baþka sevemiyoruz reis mekanýn cennet olsun
Yukar

#20319 Gnderen: Salih Demirer Balk: BASKANIM

ehir: Diðer

Durum: evrimd

Tarih: 19 Mayýs 2013, Pazar 04:57:06

yüce rahmeti rahman a kavusali 4 yil oldu BASKANIM,,.. Hayallerin hayalimiz gayen gayemiz
davan davamizdir,... gercek bir türk Islam lideri
SIFATI vardi sende,,, TIPKI Hz mevlananin dedigi gibi:ya oldugun gibi, ya da göründügün gibi ol,sen hem oldugun gibiydin Hemde göründügün gibi,,,
Yukar

#20317 Gnderen: SAMÝ ÖZAY Balk: TÜRK ÝSLAM ALEMÝNÝN BAÞBUÐUM

ehir: Balýkesir

Durum: evrimd

Tarih: 11 Mayýs 2013, Cumartesi 01:42:29

BAÞBUÐUM ALLAHIN RAHMETÝ SENÝN ÜZERÝNE OLSUN
Yukar

#20316 Gnderen: gülami doruk Balk: REÝS

ehir: Bursa

Durum: evrimd

Tarih: 09 Mayýs 2013, Perþembe 21:19:09

NAMERTLERÝN SEVÝNDÝYÝ ÜLLKÜCÜLERÝNSE HERZAMAN AÐLADIÐI ÝNSANLARIN KAYBOLDUÐU BU DÜNYADAN YOKLUÐUNU DOLDURABÝLECEK HÝÇ KÝMSE YOK BURALAR SENSÝZ ÇOK SOÐOK REÝS HEPÝMÝZ ÜÞÜYORUZ.
Yukar

#20315 Gnderen: gülami doruk Balk: BÜYÜK ÝNSAN

ehir: Bursa

Durum: evrimd

Tarih: 09 Mayýs 2013, Perþembe 21:03:20

Sen ey büyük insan unutulmadýn unutulmayacaksýn yokluðuna hala alýþamadým her haberde sen çýkýp konuþma yapcaksýn diye bekliyorum evet yalan yok çocuk gibi aðlýyorum neredsin baþkaným seni arýyorum uðruna can verilen bu vatan satýlýyo sizin yokluðunuzda yetim kalan bizler kenara atýlýyo...
Yukar

#20314 Gnderen: Tuncer Reis Balk: Hüzünleniyorum

ehir: Ankara

Durum: evrimd

Tarih: 08 Mayýs 2013, Çarþamba 19:26:03

Lafla Olmaz Diyorlar; Ne Yapmam Lazým Reis, Çok Seviyorum Seni. . . ALLAH BÝLSÝN REÝS
Yukar

#20313 Gnderen: yakup yýldýz Balk: reies türk islam ideri ölmez dünya senden cekinirdi ve senin herzaman sesini duyuracahýz dünyayaz

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 03 Mayýs 2013, Cuma 23:40:45

Alnt: sezai akýn Ya Rabbi kahrýnda hoþ lütfunda!

Yukar

#20312 Gnderen: Yalçýn Þener Balk: Kahraman

ehir: Samsun

Durum: evrimd

Tarih: 02 Mayýs 2013, Perþembe 00:40:28

Seni öldü sanan korkaklarýn gözüne uyku girmesin Kahraman olarak milletimizin kalbinde yaþayacaksýn
Yukar

#20311 Gnderen: Yahya Balk: Mekanýn cennet olsun

ehir: Ýçel

Durum: evrimd

Tarih: 01 Mayýs 2013, Çarþamba 03:01:16

Mekanýn cennet olsun koca reis
Yukar

#20310 Gnderen: sezai akýn Balk: Merhum Baþkan

ehir: Ýzmir

Durum: evrimd

Tarih: 27 Nisan 2013, Cumartesi 09:48:56

Ya Rabbi kahrýnda hoþ lütfunda!
Yukar

#20309 Gnderen: ercan özdamar Balk: reis seni unutmayacagýz

ehir: Tokat

Durum: evrimd

Tarih: 25 Nisan 2013, Perþembe 19:01:08

açtýgýn yolda gösterdiðin hedefe daima yürüyeceðiz sen rahat uyu reis fikrin düþüncen hedefin bizlere emanet bu can bu bedenden çýkana kadar seni ve hedeflerini yaþatacaðýz mekanýn cennet olsun
Yukar

#20308 Gnderen: Furkan Tunçel Balk: Üþüyoruz Reis

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 24 Nisan 2013, Çarþamba 21:33:25

Ýnþallah hayal ettiðin Türk-Ýslam Devleti kurulcak. ÝNÞALLAHH Seni unutmadýk Reisim...
Yukar

#20307 Gnderen: ersoy daþ Balk: ersoy

ehir: Kahramanmaraþ

Durum: evrimd

Tarih: 22 Nisan 2013, Pazartesi 13:42:10

Alnt: TÜRK ASLANI Ey sonsuzluðun sahibi,sana ulaþmak istiyorum...Ey Reis nerdesin???

TÜRK ASLANI

Yukar

#20306 Gnderen: ersoy daþ Balk: ersoy das k maraþ

ehir: Kahramanmaraþ

Durum: evrimd

Tarih: 22 Nisan 2013, Pazartesi 13:35:22

mekaný ceenet olsun turkýyeye hayýrlý olsun
Yukar

#20305 Gnderen: Halit KANBUR Balk: Andolsun

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 20 Nisan 2013, Cumartesi 19:55:36

Andolsunki bize bunu yaþatanlara biz en büyüðünü yaþatacaðýz. Elbet bu devran birgün dönecek...
REÝS.....
Yukar

#20304 Gnderen: Fatih Toksoz Balk: buyuk baskan

ehir: Samsun

Durum: evrimd

Tarih: 18 Nisan 2013, Perþembe 02:35:25

Buyuk reis mekanin cennet olsun... saygiyla aniyoruz dualarimizi gonderiyoruz...Milletin sana aimdi cooook ihtiyaci vardi be reis....Fatih
Yukar

#20303 Gnderen: m.mustafa gürbüz Balk: Elbette orasý burdan daha güzeldir.

ehir: Ankara

Durum: evrimd

Tarih: 15 Nisan 2013, Pazartesi 10:42:31

Sen gittin gözü yaþlý kaldý yetimlerin sen gittin son umutlarý tükendi milletinin
Yukar

#20302 Gnderen: TÜRK ASLANI Balk: Üþüyorum...

ehir: Gaziantep

Durum: evrimd

Tarih: 10 Nisan 2013, Çarþamba 20:20:28

Ey sonsuzluðun sahibi,sana ulaþmak istiyorum...Ey Reis nerdesin???

TÜRK ASLANI
Yukar

#20301 Gnderen: Nebi Dernekli Balk: yiðitler unutulmaz

ehir: Kayseri

Durum: evrimd

Tarih: 06 Nisan 2013, Cumartesi 21:26:59

seni asla unutmayacaðýz sivasýn yiðit evladý,'ey sonsuzluðun sahibi sana ulaþmak istiyorum' dedin sonsuzluðun sahibine gittin arkanda davandan dönmeyecek yiðitler býraktýn... Mekanýn Cennet Ýçin rahat olsun baþkan.DERNEKLÝ KAYSERÝ
Yukar

#20300 Gnderen: Kerem Balk: KOCA REÝSÝN VASÝYETÝ

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 06 Nisan 2013, Cumartesi 15:16:07

Hani demiþtin ya, benim gençliðimin bir elinde kuran, bir elinde bilgisayar olsun istiyorum,Kemiklerin sýzlamasýn koca reis hayal ettiðin gençlik senin yolunda hýzla ilerlemekte..
Kabrin nur dolsun..
Yukar

#20297 Gnderen: Fazlý Cavlý Balk: Seni Asla Unutmayacaðýz Ve Unutturmayacaðýz

ehir: Elazýð

Durum: evrimd

Tarih: 27 Mart 2013, Çarþamba 19:14:35

Koca reis senin þehadetinden sonra ölümün kimlere yaradý süreçte görüyoruz. kim elini taþýn altýna koyuyor kim sesii çýkarýyor görüyoruz. yokluðun TÜRK milletine BÝR mesajdýr...
Yukar

#20296 Gnderen: latif saraçoðlu Balk: BÜYÜK BAÞKANA

ehir: Antalya

Durum: evrimd

Tarih: 27 Mart 2013, Çarþamba 03:53:51

Seni sadece bir parti lideri olarak deðil ADAM GÝBÝ ADAM olduðun için sevdim ,seviyorum, bundan sonrada sevmeye devam edeceðim. 2 SANÝYE SONRA NE OLACAÐINI BÝLMEDÝÐÝMÝZ DÜNYA DA FIRILDAK OLMAYA GEREK YOK... mekanýn cennet ruhun þaad olsun unutmadým unutmayacaðým þerefli insan...
Yukar

#20295 Gnderen: kürþat buðra Balk: USUYORUZ

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 26 Mart 2013, Salý 22:22:00

SEN YOKSUN YA USUYORUZ REIS ALLAH RAHMET EYLESIN...
Yukar

#20294 Gnderen: fatih bostan Balk: dava

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 26 Mart 2013, Salý 19:48:39

serefli liderimiz ben ömrümce hep mhp hizmet ettm gerci hepimiz biriz aamaa bu ðün ðörüyorumki sayýn bahceli bir taziye bile yayýýnlamadý üzülüyorum serefli davamýzýn serefli lideri seni yüzyýllarca unutmayacagýz unuturmayacagýz allah mekanýný cennet eylesin serefli davamýzýn sereflilideri
Yukar

#20293 Gnderen: ÝSMAÝL HATUNOÐLU Balk: ismail HATUNOÐLU

ehir: Erzurum

Durum: evrimd

Tarih: 26 Mart 2013, Salý 09:04:16

ALLAH RAHMET EYLESÝN KOCA REYÝS . SEN GÝTTÝÐÝNDEN BERÝ HEP ÜÞÜYORUZ.ÝNÞALLAH ÜLKÜLERÝN FÝKÝRLERÝN GERÇEKLEÞECEK . SENSÝZLÝK ZOR BE KOCA REYÝS
Yukar

#20292 Gnderen: Mert Balk: Adam gibi Adam

ehir: Aðrý

Durum: evrimd

Tarih: 26 Mart 2013, Salý 02:56:18

Sesini duyunca resmini görünce bile gözyaþlarýma hakim olamýyorum senin yerin dolmayacak hiç bi zaman Ruhun þaad olsun
Yukar

#20291 Gnderen: HAKAN KENAN KAHRAMAN Balk: hakan kenan kahraman

ehir: Gaziantep

Durum: evrimd

Tarih: 26 Mart 2013, Salý 01:01:14

Allah rahmet eylesýn koca reis.KOCA REÝS SEN GITTIGINDEN BERI USUYORUZ.BIR DAHA ANADOLUDAN SENIN GIBI BIR YIGIT CIKAR MI ACABA?INSALLAH HALKIMIZ SENIN PARTINE INANCAK BBP PARTISI GUZEL YERLERE GELECEKTIR
Yukar

#20290 Gnderen: FATÝH KAZICI Balk: Mukaddes davalarda ölüm bile güzeldir...

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 25 Mart 2013, Pazartesi 23:59:18

Mekanýn cennet olsun koca reis :(
Yukar

#20289 Gnderen: Bünyamin DOÐAN Balk: YANIYORUZ

ehir: Kahramanmaraþ

Durum: evrimd

Tarih: 25 Mart 2013, Pazartesi 23:02:11

Biz bu vatan uðruna, her gün þehid vereniz
Baþkan seni rahmetle, minnetle anýyoruz.
Yirmi beþ Mart kara gün, hepimiz Alpereniz
Celladýn bulunmadý, biz halen yanýyoruz.
Yukar

#20288 Gnderen: ASLI GÜRSES Balk: SENÝ UNUTMAYACAÐIZ...

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 25 Mart 2013, Pazartesi 21:09:58

ÞU AN TV ÝZLÝYORUM GÖLZERÝM DOLDU MUHSÝN REÝSÝMÝZE ALLAHTAN RAHMET DÝLÝYORUM. AÝLESÝNE SABIR ÝHSAN EYLE YARABBÝ....
Yukar

#20286 Gnderen: isa öztürk Balk: Mekanýn Cennet Olsun Reis...

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 25 Mart 2013, Pazartesi 20:33:56

Sen gittin ya bu hayat o gün bitti. Türklerin sana hiç olmadýðý kadar ihtiyacý var. Bizi senden ayýranlara elbet hesabý sorulacaktýr. Mekanýn Cennet Kabrin nur Dolu olsun Reis... Türk gençleri olarak gömleðin ilk düðmesini her zaman doðru ilikleyeceðiz...
Yukar

#20285 Gnderen: serkan caymaz Balk: þehit koca reis

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 25 Mart 2013, Pazartesi 20:21:33

rahmetle anýyoruz
Yukar

#20284 Gnderen: ismet yýldýrým Balk: reýs baskana msaj.

ehir: Adana

Durum: evrimd

Tarih: 25 Mart 2013, Pazartesi 18:26:46

muhsýn baskan bu mýllet sýzý unutmayacak.
Yukar

#20283 Gnderen: resul bozkurt Balk: ebedi liderimin yolundan

ehir: Adana

Durum: evrimd

Tarih: 25 Mart 2013, Pazartesi 17:42:04

4 yýl gecmesýne ragmen hala ýlk gunku sýcaklýgýný hýssettýgýmýz ebedý lýderýmýz muhsýn yazýcýoglunu rahmetle ve mýnnetle anýyoruz. rabbým cennetý alada onla kavusmayý býze nasýp eylesýn
Yukar

#20282 Gnderen: Erdoðan GÖRGÜ Balk: taziye

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 25 Mart 2013, Pazartesi 16:41:19

ölümünün yýldönümünde saygýdeðer deðerli baþkan muhsin yazýcýoðluna allahtan rahmet diliyorum..
Yukar

#20281 Gnderen: Sevket Ataseven Balk: Hasret..

ehir: Samsun

Durum: evrimd

Tarih: 25 Mart 2013, Pazartesi 16:03:29

Koca reis. Özlemin ne oldugunu simdi anliyoruz. Bir Delikanliyi özlemek ayipmidir. Reisi özlemek yanlismidir. Bu Vatanin icinde bulundugu pislikte bir tertemiz insani özlüyoruz. Inan sensiz üsüyoruz reis.. mekanin cennet ruhun sad olsun.
Yukar

#20280 Gnderen: ahmet sarýaltun Balk: anadolunu evladýna

ehir: Gaziantep

Durum: evrimd

Tarih: 25 Mart 2013, Pazartesi 15:59:47

sený saygý ýle anýyoruz anadolunun evladý allah senýn gýbýlerýný gosterýrý býze sený sevýyoruz allah mekanýn cennet etsýn
Yukar

#20279 Gnderen: Doðancan Þanlý Balk: Unutulmadýn Reis

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 25 Mart 2013, Pazartesi 14:45:28

Mekanýn cennet olsun reis gittin ama hala unutulmadýn.
Yukar

#20278 Gnderen: Selman Raþid Baþar Balk: Koca Reis

ehir: Isparta

Durum: evrimd

Tarih: 25 Mart 2013, Pazartesi 13:36:38

Rabbim mekanýný cennet etsin. Öksüzlerinin boynunu bükük býrakmasýn. Üzülmüyorum reis iyiler erken gidermiþ sen herkese iyilik eden bir insandýn , inþallah orda karþýlaþýrýz..

Selman Baþar / Isparta
Yukar

#20277 Gnderen: cengiz þenyurt Balk: CENNETMEKAN MUHSÝN BAÞKAN

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 25 Mart 2013, Pazartesi 12:44:13

Bugün her zamankinden daha fazla yokluðun hissedilmekte Koca Reis.
Yukar

#20276 Gnderen: bilal erarslan Balk: ölüm yýl dönümü

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 25 Mart 2013, Pazartesi 12:44:01

yüce rabbim mekanýn cennet eylesin huzurla uyu
Yukar

#20275 Gnderen: Zafer Hasan Balk: 4 yýl oldu hala ölümün sýr!

ehir: Ankara

Durum: evrimd

Tarih: 25 Mart 2013, Pazartesi 11:56:11

Faili gayr-i meçhul bir cinayete kurban gittin, üþüyerek öldün ama üþümediðin bir yerdesindir inþ..
Zafer
http://www.youtube.com/watch?v=DWHltyF1Nes
Yukar

#20274 Gnderen: Çetin Ersoy Balk: Mekanýn Cennet Olsun Baþkan

ehir: Ankara

Durum: evrimd

Tarih: 25 Mart 2013, Pazartesi 10:33:45

Ölümünün yýldönümünde rahmet ve saygýyla anýyoruz.Mekanýn cennet olsun.
Yukar

#20273 Gnderen: HÜSEYÝN ALTINSOY Balk: unutulmadýn...

ehir: Aksaray

Durum: evrimd

Tarih: 25 Mart 2013, Pazartesi 09:54:36

unutmadýk unutturmayacaðýz koca reis.
seni her andýðýmýzda üþüyoruz reis
Yukar

#20272 Gnderen: TURGUT TUNÇ Balk: ALLAH CC RAHMETÝYLE MUAMELE EYLESÝN.

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 25 Mart 2013, Pazartesi 09:35:24

Rabbim þehadetini makbul eylesin v bizlere þefaatçi eylesin inþaallah.TÜRK ÝSLAM Coðrafyasýna Rabbim böyle acýlar göstermesin.Cümlemizin baþý saðolsun.Selam ve dua ile.Saygýlarýmla

Turgut TUNÇ
Yukar

#20271 Gnderen: Muhammed Orhan Balk: TAZÝYE

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 25 Mart 2013, Pazartesi 09:33:43

Merhum Muhsin Baþkaný vefatýnýn devriyesinde rahmetle anýyoruz. Rabbim Rahmet eylesin, gün olur devran döner katilleri de bulunur cezalarý da verilir.
Yukar

#20269 Gnderen: Yaþar Aydýn Balk: ne 4 yýl ne 40 yýl ne de 400 yýl seni unutturamaz reisim...

ehir: Elazýð

Durum: evrimd

Tarih: 25 Mart 2013, Pazartesi 02:33:47

Bu millet senin degerini anlayamadi ve anlayamazdi. Gözünü tümseklerden ayiramayanlar daðlarý göremezdi reisim. Mekanin cennettir inþaALLAH...
Yukar

#20266 Gnderen: Yavuz Ekinci Balk: Seni unutmayacagiz Koca Reis

ehir: Aksaray

Durum: evrimd

Tarih: 25 Mart 2013, Pazartesi 00:48:23

Maalesef senin degerini vefatindan sonra anladik Reis.
ALLAH RAHMET EYLESIN
Yukar

#20265 Gnderen: suleyman kara Balk: seni unutmadýk unutmayacaðýz büyük insan

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 25 Mart 2013, Pazartesi 00:32:33

Vefatýnýn 4.yýlý büyük insan. Anadolunun buram buram toprak kokan yiðit insaný.
Mekanýn cennet olsun nur içinde.
Yerin peygamber efendimiz Hz.Muhammed (sav) yaný olsun.
Cennet bahçelerinin en güzel yerlerinde yerin olsun.
Yukar

#20264 Gnderen: cemþit ayazoðlu Balk: seni çok seviyoruz muhsin yazýcýoðlu

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 25 Mart 2013, Pazartesi 00:05:01

vatana millete en iyi þekilde yardýmcý olmak için elinden gelenin fazlasý yapan tek insan sonsuz selam olsun Allah rahmet eylesin
Yukar

#20263 Gnderen: ERDAL TEKELÝ Balk: KOCA REIS

ehir: Aksaray

Durum: evrimd

Tarih: 24 Mart 2013, Pazar 23:52:09

sený üsütenler elbet bir gün donacaklar...güzel insan peygamber efendimizin þefaati üzerine olsun mekanýn cennet olsun koca reis...sensiz 4 yýl
Yukar

#20262 Gnderen: ömer salim soðucak Balk: BÜYÜK ADAMDIN....

ehir: Konya

Durum: evrimd

Tarih: 24 Mart 2013, Pazar 20:29:49

REÝS Biliyorum yüregin yanýyor yumruklarýný sýkýyorsun nevruz rezaletini apo piçinin adam yerine konmasýný görüyorsun biryerlerden. Keþke keþke sen olsaydýn tek baþýna mecliste dim dik duruþunla agýzlarýnýn payýný verseydin.
Yukar

#20261 Gnderen: salih Balk: bilemedik

ehir: Ankara

Durum: evrimd

Tarih: 23 Mart 2013, Cumartesi 21:06:09

kýymetini bilemedik maalesef seni yitirince anladýk reis...
Yukar

#20260 Gnderen: ALÝ ÖÐÜT Balk: RAHMET

ehir: Gaziantep

Durum: evrimd

Tarih: 23 Mart 2013, Cumartesi 15:58:28

Çýnar yýkýlýnca gölgesi gider.. Ama KOCA ÇINARLAR GÖLGESÝNÝ býrakýp ta gider... Gölgendeyiz, izindeyiz... Ruhun Þad Mekanýn Cennet Olsun...
Yukar

#20257 Gnderen: ali sökütlü Balk: unutmadýkk

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 22 Mart 2013, Cuma 19:47:46

kim ne derse desin kalbimizdesin allah mekaný cennet eylsin
Yukar

#20256 Gnderen: CEM SAN Balk: cem san

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 22 Mart 2013, Cuma 19:40:06

SADECE ÇOK ÖZLEDÝÐÝMÝZÝ,SENÝN ARDINDAN ÖMRÜN BOYUNCA KARÞI DURDUÐUN KAPÝTALÝST SÝYONÝST EMPERYALÝSTLERÝN SENÝN YOKLUÐUNDA YAPTIKLARINA KARÞI AYNI TAVRI SÖYLEMÝ BÝREYSEL OLARAK DEVAM ETTÝRDÝÐÝMÝZÝ VE ÖLENE DEK TEVHÝD DAÝRESÝNDE SENÝN HAS EVLADLARIN OLARAK KALACAÐIMIZI BÝL KOCA REÝS... DUACINIM...
Yukar

#20255 Gnderen: muhsin ari Balk: uyan be reis

ehir: Sivas

Durum: evrimd

Tarih: 22 Mart 2013, Cuma 15:01:19

Uyan be Reis uyanda gör memleketin halini
Nehale düþürdüler, uðruna cefa cektigin vatani
Bak yokluðunda ne pazarlýklar oluyor, imraliyla
Çakal doldu heryanimiz kalk be koca Reis kalk artýk
Yukar

#20254 Gnderen: Zafer Güler Balk: Özledik!..

ehir: Samsun

Durum: evrimd

Tarih: 21 Mart 2013, Perþembe 20:45:30

\"Gül diktiðin bahçede sana tuzak kurdular;
Þerbet verdiðin tasta, geri zehir sundular!.. \"
Yukar

#20253 Gnderen: Bilal ASLAN Balk: ....

ehir: Denizli

Durum: evrimd

Tarih: 21 Mart 2013, Perþembe 13:39:10

Affet bizi reis, emanetini para ve koltuk sevdasýna sattýlar engel olamadýk, dediðin gibi yaptýk \"dik durduk doðru yürüdük\" fakat kötü olan biz olduk hain biz olduk ama merak etme, gerekirse bu iþ ya kalemle yada kýlýçla çözülecek, Mekanýn cennet komþun RasulAllah olsun inþallah...
Yukar

#20252 Gnderen: NURÝ ÇAYIR Balk: 4 YIL? BU AYIPTA BÝZE YETER

ehir: Sivas

Durum: evrimd

Tarih: 21 Mart 2013, Perþembe 09:15:16

Þehitlerimizi 4. seneyi devresinde rahmetle anýyoruz.... öksüzlüðümüz bizi yakýyor... zavallý bir iradeden muhteþem sonuç beklemek doðru olamaz zaten... hükümet bana göre yerle yeksan olmuþ bölücülere hizmet etmektedir, çýldýrmýþlardýr. Liderimizin neden öldürüldüðü ayan beyan orta yerdedir.
Yukar

#20251 Gnderen: Mustafa Harmancý Balk: Yokluðun çok Acý REÝS

ehir: Konya

Durum: evrimd

Tarih: 21 Mart 2013, Perþembe 04:03:35

Mekanýn Cennet yattýðýn yer nur ile dolsun Reis.Allahýmýn Razý oldugu kullarý arasýndasýndýr inþaallah.
Yukar

#20250 Gnderen: Mehmet Ersavaþ Balk: Koca Çýnar

ehir: Þanlýurfa

Durum: evrimd

Tarih: 21 Mart 2013, Perþembe 01:59:50

Çýnar yýkýlýnca gölgesi gider.. Ama KOCA ÇINARLAR GÖLGESÝNÝ býrakýp ta gider... Gölgendeyiz, izindeyiz... Ruhun Þad Mekanýn Cennet Olsun...
Yukar

#20249 Gnderen: Sezer ERDEM Balk: Neden gittin ?

ehir: Adana

Durum: evrimd

Tarih: 19 Mart 2013, Sal? 17:34:23

Seni görmedik belki en müthiþ yýllarýnda ama seni, candan Alperenlerin gibi sevdik, seni sözlerin gibi yalýn ve temiz sevdik, seni inancýn gibi tam sevdik...
Yukar

#20248 Gnderen: Baran Baran Balk: Çok Özledik Be Reis

ehir: Þýrnak

Durum: evrimd

Tarih: 16 Mart 2013, Cumartesi 21:42:29

Kaldý iþte;çayýmýz bardakta..çocukluðumuz sokaklar da..mutluluðumuz kursaðýmýz da..sevdiklerimiz uzaklar da..gülüþlerimiz fotoðraflar da.
Yukar

#20247 Gnderen: mehmet korlu Balk: ***cCc***Adanadan Tufanbeylili genç alperen ***cCc***

ehir: Adana

Durum: evrimd

Tarih: 13 Mart 2013, Çar?amba 14:22:41

Muhsin abimize allahtan rahmet , mekanýnýn cennet olmasýný diliyorum... Muhsinler ölmez, her zaman kalbimdesin Koca Reis ...
Allah Bunu yapanlarý yanýna komaz inþallah ..
Yukar

#20246 Gnderen: Zeynep Doðan Balk: Seneler Geçti

ehir: Ankara

Durum: evrimd

Tarih: 11 Mart 2013, Pazartesi 10:30:59

Tam 4 sene oldu baþkaným... Yerin dolmuyor..
Yukar

#20245 Gnderen: CEMÝL ÇELÝK Balk: ASLANLAR ASLANI KOCA REÝS

ehir: Ankara

Durum: evrimd

Tarih: 06 Mart 2013, Çar?amba 17:10:03

BAÞAKAN NUR ÝÇÝNDE YAT MEKANIN CENNET OLSUN DÜNYALIK HAKLARIMIZ HELAL OLSUN
Yukar

#20244 Gnderen: mehmet sancak özden Balk: ozluyoruz

ehir: Ordu

Durum: evrimd

Tarih: 04 Mart 2013, Pazartesi 17:06:07

hayatýmda ýlk defa ama ýlk defa hýckýra hýckýra agladým dualarýmýz senýnle reýs ..cennette bulusmak dýlegý ýle
Yukar

#20243 Gnderen: hasan Balk: Özledik :(

ehir: Iðdýr

Durum: evrimd

Tarih: 27 Ã?ubat 2013, Çar?amba 00:01:33

Bu milletin yetiþtirdiði ender insanlardan birisiydi Allah gani gani rahmet eylesin
Yukar

#20242 Gnderen: OSMAN ÇATAK Balk: KALBÝMÝZDESÝN....

ehir: Diðer

Durum: evrimd

Tarih: 26 Ã?ubat 2013, Sal? 11:52:38

Anadolunun yiðit delikanlýsý...aradan 4 yýl deðil 40 yýlda geçse bu necip millet seni kalbinden çýkarmayacak...Cenabý hak mekanýný cennet eylesin..
Yukar

#20241 Gnderen: Çaðatay Çýnar Balk: Ey BÜYÜK REÝS Deðerini Bilemedik

ehir: Aksaray

Durum: evrimd

Tarih: 22 Ã?ubat 2013, Cuma 22:13:40

Önce Ýslam sonra vatan diyen büyük reis Allah Rahmet Eylesin...
Yukar

#20240 Gnderen: Ahmet Ýnce Balk: Koca Reisim

ehir: Ýçel

Durum: evrimd

Tarih: 21 Ã?ubat 2013, Per?embe 22:59:45

Özledik be reis...
Yukar

#20239 Gnderen: Ýmdat Bekci Balk: Ruhun Þad Olsun

ehir: Giresun

Durum: evrimd

Tarih: 20 Ã?ubat 2013, Çar?amba 16:54:22

Seni rahmetle anýyoruz. Bu memleketin sizin gibi lere her zaman ihtiyacý var.Yerinde rahat uyu.Sana her zaman Duacýyýz.
Yukar

#20236 Gnderen: Bilgehan ÇETÝN Balk: Ruhun Þad Olsun

ehir: Kütahya

Durum: evrimd

Tarih: 20 Ã?ubat 2013, Çar?amba 14:27:45

Seni rahmetle anýyoruz. Bu memleketin sizin gibi lere her zaman ihtiyacý var.Yerinde rahat uyu.Sana her zaman Duacýyýz.
Yukar

#20235 Gnderen: SAFFET GÖKÇEHAN Balk: SENÝ ÇOK SEVÝYORUZ..

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 10 Ã?ubat 2013, Pazar 23:18:19

25 MART 2009 SENÝ TANIDIM AMA O GUN KAYBETTÝM ALLAH ÞAHÝDÝMDÝR ÖMRÜM OLDUKÇA DAVAN DAVAMDIR . BÝZLER SENDEN RAZI OLDUK RABBIMDE RAZI OLSUN MEKANIN CENNET OLSUN ...........
Yukar

#20234 Gnderen: Bakican Balk: Sen Yoksun Ya Þimdi...

ehir: Ankara

Durum: evrimd

Tarih: 09 Ã?ubat 2013, Cumartesi 17:26:12

Sen yoksun ya þimdi,dünya boþ,kimse haddini bilmez,yanlýzlýk çökmüþ bedenime,ahhh ah!
Yukar

#20233 Gnderen: GÜLZADE KILIÇ Balk: Sen Yoksun Ya Þimdi...

ehir: Bursa

Durum: evrimd

Tarih: 09 Ã?ubat 2013, Cumartesi 02:49:47

Sen yoksun ya þimdi,dünya boþ,kimse haddini bilmez,yanlýzlýk çökmüþ bedenime,ahhh ah!
Yukar

#20232 Gnderen: MUSTAFA MURAT TEZCAN Balk: MUSTAFA MURAT TEZCAN (AKSEKÝLÝ)

ehir: Antalya

Durum: evrimd

Tarih: 07 Ã?ubat 2013, Per?embe 13:09:20

REÝS SESÝ ÇOK ÖZLEDÝK ARTIK SENÝN GÝBÝ ADAM GÝBÝ ADAMLAR BULUNMUYOR BU MEMLEKETTE SENÝ UNUTMADIK UNUTMAYACAÐIZ UNUTMAK TÜKENMEKMEKTÝR
Yukar

#20230 Gnderen: Mustafa Çetin Balk: Þuan o kadar öksüzüm ki... sensizliklik göz yaþým oldu

ehir: Osmaniye

Durum: evrimd

Tarih: 21 Ocak 2013, Pazartesi 16:05:59

Ne zaman aklýma gelsen gözlerim doluyor.Kendimi siyaset ortamýnda sahipsiz büyüksüz hissediyorum.Ýçime oturdu sensizlik. Ruhun Þad olsun.Kýzým diyor ki: Baba Muhsin Baþkandan sonra sen sinirli oldun
Yukar

#20229 Gnderen: seyidi mahmut bardak Balk: nerdesin reis

ehir: Konya

Durum: evrimd

Tarih: 18 Ocak 2013, Cuma 19:00:31

nerdesin koca reis þuan türk milleti olarak ÜÞÜYORUZ REÝSÝM topraðýn bol cennetin mekan peygamberimiz komþun olsun BE REÝS ÜÞÜYORUM
Yukar

#20228 Gnderen: HÜSEYÝN YILDIZ Balk: MEKANIN CENNET OLSUN

ehir: Konya

Durum: evrimd

Tarih: 16 Ocak 2013, Çar?amba 23:22:49

Senin gibi birisi daha gelir mi bu dünya ya koca reis.
Yukar

#20227 Gnderen: YUNUS EMRE TUÐLU Balk: ALLAH RAHMETÝNE KAVUÞTURSUN YÝGÝT MUHSÝN YAZICIOGLU

ehir: Ankara

Durum: evrimd

Tarih: 07 Ocak 2013, Pazartesi 17:33:19

SENIN YOLUNDAYIZ REYÝS SENIN ÝSMÝNÝ HEB ANACAZ HEB YENI NESÝLE SENÝ ANLATACAGIZ TÜRK KURANSIZ OLMAZ TÜRK EZANSIZ OLMAZ TÜRRKK BAYRAKSIZ OLMAZZZZZZZZZZZ !!
Yukar

#20226 Gnderen: Uður ÝSLAM Balk: ALLAH RAHMETÝNE KAVUÞTURSUN YÝGÝT MUHSÝN YAZICIOGLU

ehir: Zonguldak

Durum: evrimd

Tarih: 06 Ocak 2013, Pazar 21:08:18

SENIN YOLUNDAYIZ REYÝS SENIN ÝSMÝNÝ HEB ANACAZ HEB YENI NESÝLE SENÝ ANLATACAGIZ TÜRK KURANSIZ OLMAZ TÜRK EZANSIZ OLMAZ TÜRRKK BAYRAKSIZ OLMAZZZZZZZZZZZ !!
Yukar

#20225 Gnderen: Müstear Balk: Rahmetullahi aleyh

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 05 Ocak 2013, Cumartesi 20:30:44

Neredeyse 4 yýl geçmiþ.Unutmadýk.Unutamadýk. Sustuk.Sinemize çektik zehir gibi hakikati.Ama bu aþaðýlýk düzen daha fazla mide bulandýrýrsa o zehri kusmasýný da bilir bu millet; ta ki adalet gelsin!
Yukar

#20224 Gnderen: Mustafa VAROL Balk: yiðit adam

ehir: Bursa

Durum: evrimd

Tarih: 04 Ocak 2013, Cuma 10:32:08

o yiðit bir adamdý.
Yukar

#20223 Gnderen: zeynep taner Balk: mekanýn cennet olsun

ehir: Samsun

Durum: evrimd

Tarih: 02 Ocak 2013, Çar?amba 15:53:24

Ölümüne gerçekten çok üzüldüm.Allah mekanýný cennet etsin.Son dakikaya kadar bi umut hep iyi haber duymayý bekledik ama olmadý.Allah rahmet eylesin..
Yukar

#20222 Gnderen: zeynep taner Balk: mekanýn cennet olsun

ehir: Samsun

Durum: evrimd

Tarih: 02 Ocak 2013, Çar?amba 15:52:36

Ölümüne gerçekten çok üzüldüm.Allah mekanýný cennet etsin.Son dakikaya kadar bi umut hep iyi haber duymayý bekledik ama olmadý.Allah rahmet eylesin..
Yukar

#20221 Gnderen: nejmettin ünlü Balk: Mekanýn cennet olsun hemþehrim.

ehir: Ankara

Durum: evrimd

Tarih: 01 Ocak 2013, Sal? 17:56:49

ne para için ,nede mevki için yaþadýn
Ne istersen ; Allah için istedin
Sen insanlýða büyük bir ders verdin
Cennet mekan olsun yerin...
Yukar

#20220 Gnderen: Ali Þamil ÜÇÜNCÜ Balk: Mekanýn Cennet Olsun

ehir: Kastamonu

Durum: evrimd

Tarih: 01 Ocak 2013, Sal? 15:24:38

Büyük Baþkan Mekanýn Cennet olsun dünyada kalanlar hep izinden yürüsün
Yukar

#20219 Gnderen: deniz fikret Balk: inna lillahi ve inna ileyhi raciun

ehir: Diyarbakýr

Durum: evrimd

Tarih: 01 Ocak 2013, Sal? 12:09:03

sen sen yürekli bir müslümandýn süleyman demirel ve onun gibi din düþmanlarý kuklalara çekinmeden dinini savunan bir yürek vardý ruhun þad mekanýn cennet olsun
Yukar

#20218 Gnderen: POLÝS GÖKMEN Balk: anadolunun yiðidi allah rahmet eylesin

ehir: Manisa

Durum: evrimd

Tarih: 31 Aral?k 2012, Pazartesi 15:17:28

mekanýn cennet peygamberimiz komþun olsun.. davan davmýzdýr her zaman gönüllerdesin..
Yukar

#20217 Gnderen: ERCAN SUSAM Balk: son görev

ehir: Ankara

Durum: evrimd

Tarih: 29 Aral?k 2012, Cumartesi 23:58:28

baþkana olan feva boruzu lütfen ödeyelim kendisi görmedi ama bizler görelim oylar BÜYÜK BÝRLÝK PARTÝSÝ NE BAÞBAKAN MUHSÝN YAZICIOGLU
Yukar

#20216 Gnderen: Ali Anýl ÇATALÇAM Balk: Ruhun Þad Olsun

ehir: Eskiþehir

Durum: evrimd

Tarih: 28 Aral?k 2012, Cuma 04:15:00

Bizleri çok erken býraktýn be.. Ey Koca reisim Allahým tüm günahlarýný affetsin ruhun þad mekanýn cennet olsun.
Yukar

#20215 Gnderen: Avni YÜRÜR Balk: Yarým Kalmayacakk..

ehir: Afyon

Durum: evrimd

Tarih: 26 Aral?k 2012, Çar?amba 16:54:03

Yarým Kalmayacak..
Yukar

#20214 Gnderen: Fatih ASLAN Balk: muhsin baþkaným...

ehir: Balýkesir

Durum: evrimd

Tarih: 23 Aral?k 2012, Pazar 01:00:04

baþkaným seniçok özledim,dertler deðiþmiþ demiyorum dert kalmamýþ ortada.tek baþýmýza kaldýk. dava mý? neyse...bir sýkýntým olursa resmine bakýyorum dertlerþiyorum.DUALARDASIN
Fatih ASLAN
Yukar

#20213 Gnderen: Abdülkadir Yýlmaz Balk: MUHSÝNLER ÖLMEZ

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 21 Aral?k 2012, Cuma 19:38:01

Gönüllerin adamýydýn sen MUHSÝN REÝS, Bir abi,bir reistin bizlere. Deðerini bilmedik,bilmediler.. Göz göre göre öldürdüler seni ama unutma REÝS miras býraktýðýn davanýn erleriyiz...
Yukar

#20212 Gnderen: furkan dindar Balk: Senin Yolundayýz Koca Reis

ehir: Sakarya

Durum: evrimd

Tarih: 10 Aral?k 2012, Pazartesi 22:31:34

Çok özledik be reis... ruhun þad olsun
Yukar

#20211 Gnderen: ercan KILIÇ Balk: Senin Yolundayýz Koca Reis

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 10 Aral?k 2012, Pazartesi 16:02:17

Çok özledik be reis... ruhun þad olsun
Yukar

#20210 Gnderen: EROL ARIKAN Balk: EROL ARIKAN

ehir: Diðer

Durum: evrimd

Tarih: 07 Aral?k 2012, Cuma 15:22:15

SENÝN ÜLKÜN MADDEMÝ KÝ TAS DUVARLARLA CEVRILIYORSUN , SENIN ULKUN BIZLERIZ SENI CEVRELEYEN BIZLERIN YUREKLERI , BIZLERE GUC VEREN ISE BÝR REÝS ÖZLEMÝ ... BIZ YASADIKCA SEN VAROLACAKSIN AZÝZ REÝSÝM .
Yukar

#20209 Gnderen: mustafa kýrkpýnar Balk: tükendi yiðitlik kalemi

ehir: Ýzmir

Durum: evrimd

Tarih: 05 Aral?k 2012, Çar?amba 01:20:24

allah kabrini cennete açýlan bir bahçe yapsin baþkaným büyüðüm hep duamýzdasýn karýnca misalide olsa davana su taþýmaya devam edeceðiz
Yukar

#20208 Gnderen: Fatih sarikaya Balk: Gördüðüm rüya

ehir: Zonguldak

Durum: evrimd

Tarih: 04 Aral?k 2012, Sal? 23:10:15

Mahalle bakkalý vardý Muhsin Yazýcýoðlu hac vazifesini yapmýþ bakkalýn kapýsýnda arkasýnda cocuklar bakkala girdik bütün cocuklara misvak verdi Rabbim kabrini geniþ eylesin hayýrlara gitsin
Yukar

#20207 Gnderen: Muzaffer DOGAN Balk: Senle Tanismak Her Kula Nasip Olmaz

ehir: Gaziantep

Durum: evrimd

Tarih: 04 Aral?k 2012, Sal? 01:33:06

Senle sagliginda tanisamayip ebediyete goc ettikten sonra senin ne kadar harika bir insan oldugunu anlayan o kadar cok insan varki reis tahmin bile edemezsin. Mekanin cennet olsun
Yukar

#20206 Gnderen: Baki Erkan Öner Balk: Yiðit Baskan...!

ehir: Diðer

Durum: evrimd

Tarih: 02 Aral?k 2012, Pazar 20:13:58

Allah c.c ruhunu sad,mekanýný cennet eylesýn...!
Yukar

#20205 Gnderen: erhan kurtul Balk: KOCA REÝS

ehir: Hatay

Durum: evrimd

Tarih: 02 Aral?k 2012, Pazar 18:53:28

ÜÞÜYORUZ REÝS,SENSÝZ ÇOK ÜÞÜYORUZ....RUHUN ÞAD,MEKANIN CENNET OLSUN ADAM GÝBÝ ADAM MERHUM MUHSÝN BAÞKANIM.....E.K
Yukar

#20204 Gnderen: PELÝN BALKIÞ Balk: Pelin68

ehir: Ankara

Durum: evrimd

Tarih: 01 Aral?k 2012, Cumartesi 21:41:43


Muhsin reis senin gibi adam gibi adam bu ülkeye bir daha ne zaman gelir bilinmez.Yalnýz senin gibi yiðitler herzaman yaþar,yaþatýlýr...ALLAH makamýný cennet etsin
Yukar

#20203 Gnderen: murat doðan Balk: gelmez böyle bir lider

ehir: Tekirdað

Durum: evrimd

Tarih: 30 Kas?m 2012, Cuma 21:43:23

sayýn baþkan, doðruluðunla, dürüstlüðünle siyasetinle görüþlerinle hep kalbimizdesin.maalesef dünyada iyi ve dürüstlere yer yok.sana da yer vermediler.mekanýn cennet olsun
Yukar

#20202 Gnderen: Gökhan Aryýz Balk: Özlüyorum.

ehir: Bursa

Durum: evrimd

Tarih: 29 Kas?m 2012, Per?embe 02:22:15

Hep þehid olunca alkýþlanan, sonra unutulan Anadolu insaný da devletin kapýsýnda adam muamelesi görsün. Unutmayacaðýz.Unutturmayacaðýz. Yeminimiz gökkubbede.Biz senden razý olduk.Rabbim razý olsun.
Yukar

#20201 Gnderen: YASÝN AKKAYA Balk: REÝS

ehir: Sivas

Durum: evrimd

Tarih: 20 Kas?m 2012, Sal? 02:26:54

Reis biz alperenler 25.03.2009 da zalim Keþ dagýnta yaþamýmýzý yitirdik öndersiz kaldýk cenabý ALLAH mekanýný cenneti-ala efendimizin komþusu eylesin...
Yukar

#20200 Gnderen: Cihat A Balk: Koca Reis

ehir: Ankara

Durum: evrimd

Tarih: 18 Kas?m 2012, Pazar 22:57:39

Seni çok özlüyoruz Koca Reis, yýllar geçtikçe özlem katlanarak artýyor, ruhun þad mekanýn Cennet olsun, seni asla unutmayacaðýz.
Yukar

#20199 Gnderen: goksel kocyigit Balk: sen gittin ya...

ehir: Afyon

Durum: evrimd

Tarih: 18 Kas?m 2012, Pazar 18:32:53

sen gittin ya ... hic bir sey eskisi gibi degil..sen bir begoviç sen bir dudayev.. sen bir yalnýz kurt dun be reis.. selam ve dua ile...
Yukar

#20197 Gnderen: OSMAN ÖZDEN Balk: KOCA REÝS......

ehir: Ankara

Durum: evrimd

Tarih: 14 Kas?m 2012, Çar?amba 11:33:16

ARAMIZDAN AYRILALI 3 SENE GEÇTÝ...SEN HALA BÜYÜK TÜRK MÝLLETÝ NÝN KALBÝNDESÝN...

MEKANIN CENNET OLSUN BÜYÜK REÝS...

SAYGILARIMLA

Yukar

#20196 Gnderen: oguz Han poyraz Balk: ....

ehir: Kayseri

Durum: evrimd

Tarih: 14 Kas?m 2012, Çar?amba 11:23:12

üstada kalýrsa bu öksüz yapý onu sürdürmeyen çýrak utansýn !!! muhsin yazýcýoglunun yolunda gitmeye ant olsun...Oguz Han poyraz...
Yukar

#20195 Gnderen: BEGÜM ERDEM Balk: Güzel insan

ehir: Ankara

Durum: evrimd

Tarih: 11 Kas?m 2012, Pazar 15:43:56

Sana olan özlemim her geçen gün artmakta.
Yukar

#20193 Gnderen: hacý abdullah bozdað Balk: rabbim yar ve yardýmcýmýz olsun

ehir: Bayburt

Durum: evrimd

Tarih: 09 Kas?m 2012, Cuma 19:47:05

göz yaþýdýr maraþ göksun daðý ve bir aðýttýr cana düþen dert otaðý ne kadarda ayrýlsada o hala bizimle ve bize ebedten bakýyor dua ediyor cennette yamaç daðlarýndan özledik ama reis unutturmayacaðýz
Yukar

#20192 Gnderen: OSMAN ÖZDEN Balk: BÜYÜK LÝDERÝ SAYGI VE SEVG ÝLE ANIYORUM

ehir: Ankara

Durum: evrimd

Tarih: 08 Kas?m 2012, Per?embe 10:46:05

UZUN SÜREDÝR SAADET PARTÝSÝ VE MÝLLÝ GÖRÜÞ TEÞKÝLATLARINDA GÖREV ALDIM...

SAYIN MUHSÝN YAZICIOÐLU BENÝM TANIDIÐIM EN MÜSLÜMAN VE EN DÜRÜST LÝDERDÝR...O HERZAMAN DÝMDÝK DURDU...
Yukar

#20191 Gnderen: BEHÇET KURBAN Balk: YÝÐÝT ADAM ( MUHSÝN YAZICIOÐLU )

ehir: Sakarya

Durum: evrimd

Tarih: 07 Kas?m 2012, Çar?amba 11:02:21

SENÝN YOLUNDA SENÝN DAVANLA YÜRÜDÜK NÝZAMI ALEM DEDÝK SAPMADIK YOLUNDAN VE DAVA UÐRUNDA CANIMIZI FEDAYA HAZIRIZ REÝSÝM RUHUN ÞAD OLSUN KOCA REÝS....
Yukar

#20190 Gnderen: Ilhan keles Balk: Büyük Ülkü Devi

ehir: Aksaray

Durum: evrimd

Tarih: 06 Kas?m 2012, Sal? 09:56:30

Ben iki Lider tanidim Biri Bagbug Alpaslan Türkes ve Muhsin Yazicioglu su an Ikiside yok ve Büyük Ortadogu Projesi( BOB )tam faliyete gecti.
Bütün Ülkücü Sehitlerimize Allahtan Rahmet diliyom
Yukar

#20189 Gnderen: mustafa koru Balk: Bir Hayalim Var Muhsin Yazýcýoðlu

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 03 Kas?m 2012, Cumartesi 20:37:30

Allahýn izliyle o hayallerini gerçekleþtireceðiz...
Yukar

#20188 Gnderen: ahmet dogru Balk: Bir Hayalim Var Muhsin Yazýcýoðlu

ehir: Bingöl

Durum: evrimd

Tarih: 03 Kas?m 2012, Cumartesi 14:24:56

Allahýn izliyle o hayallerini gerçekleþtireceðiz...
Yukar

#20187 Gnderen: emir faruk uzunpýnar Balk: Emir Faruk Uzunpýnar

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 02 Kas?m 2012, Cuma 15:10:57

Allah C.C. ruhunu sad mekanini cennet eylesin.
Sen daima gönüllerimizin lideri olarak kalacaklsin.. Koca Reis..
Yukar

#20186 Gnderen: Beyza Ceylan Balk: .

ehir: Adana

Durum: evrimd

Tarih: 18 Ekim 2012, Per?embe 19:57:59

Türkiye öyle bir þahsiyeti kaybetti ki . Emeðini nasýl öderler bilmiyorum ama benim ve seni sevenler daima seni hatirlayacaklar.Mekanýn cennetül ala olsun.Allah gani gani rahmet eylesin
Yukar

#20185 Gnderen: Halit KANBUR Balk: BEKLÝYORUZ REÝS

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 13 Ekim 2012, Cumartesi 23:03:13

REÝS GEL ARTIK GÖZÜMÜÞ YAÞLI BEKLÝYORUZ...
NE OLURSUN KARLI DAÐLARDAN ÇIKTA GEL...
Yukar

#20184 Gnderen: EBUBEKÝR Yeðin Balk: ÞEHÝDÝM

ehir: Antalya

Durum: evrimd

Tarih: 13 Ekim 2012, Cumartesi 20:31:02

KEÞKE HEP YANIMIZDA OLSAYDIN
Yukar

#20183 Gnderen: coþkun ERDOÐAN Balk: koca reis

ehir: Kütahya

Durum: evrimd

Tarih: 13 Ekim 2012, Cumartesi 15:58:25

KOCA REÝS SENÝ ÇOK AMA ÇOK ÖZLEDÝM
Yukar

#20182 Gnderen: TÜRK MÝLLETÝ Balk: ALLAHýn rahmeti hidayeti üzerine olsun

ehir: Ankara

Durum: evrimd

Tarih: 01 Ekim 2012, Pazartesi 19:19:21

YA RABBÝ,geçmiþte islamýn sancaktarlýðný yapmýþ bu milleti kyamete kadar koru ve yaþat,türk milleti üzerine oynanan oyunlarý geri çevir,þehitler hürmetine YA RAB
Yukar

#20181 Gnderen: ahmet þahin Balk: KOCA REÝS

ehir: Amasya

Durum: evrimd

Tarih: 30 Eylül 2012, Pazar 18:27:58

Mekanýn cennet olsun REÝS
Yukar

#20180 Gnderen: Abdullah TOKSOY Balk: Yazmak yeter mi acaba?

ehir: Eskiþehir

Durum: evrimd

Tarih: 28 Eylül 2012, Cuma 00:24:42

Hayatýmda babamdan sonra en çok inandýðým ve güvendiðim, yolunda canýmý vereceðim seni kaybetmek çok zor. Cennette efendimizle dolaþanlardan olacaðýna inanýyorum. Ýnþ. seni orada görmek nasip olur.
Yukar

#20179 Gnderen: SÝNAN ÖZBEY Balk: ONU ÇOK ÖZLEDÝK

ehir: Eskiþehir

Durum: evrimd

Tarih: 26 Eylül 2012, Çar?amba 17:19:43

peygamber ülküsüyle yasayan abimiz baskanýmýz ve dava adamýmýz muhsin baskanýmýzý cxok özleidk gözlerimiz dolu onun katilinin bulunmasýný bekleren o cenneti ala da....SANA ÇOK ÝHTÝYACIMIZ VAR!..
Yukar

#20178 Gnderen: Nazým Berber Balk: Ýnþallah

ehir: Elazýð

Durum: evrimd

Tarih: 24 Eylül 2012, Pazartesi 13:06:08

Amaç ve dava sahibi insan,malesef þehadetinden sonra deðerini anlayanlardaným.Ama açtýðýn büyük birlik davasýna iþallah devam edeceðim.Ýnþallah cennettesin ne mutlu sana...
Yukar

#20176 Gnderen: M.ALÝ ÜLKER Balk: Ýnþallah

ehir: Samsun

Durum: evrimd

Tarih: 20 Eylül 2012, Per?embe 15:07:48

Amaç ve dava sahibi insan,malesef þehadetinden sonra deðerini anlayanlardaným.Ama açtýðýn büyük birlik davasýna iþallah devam edeceðim.Ýnþallah cennettesin ne mutlu sana...
Yukar

#20175 Gnderen: asya turan Balk: sen gittikten sonra...

ehir: Kayseri

Durum: evrimd

Tarih: 18 Eylül 2012, Sal? 15:38:20

hayatta bir çok insanl vardýr kalabalýkdan ibarek olan. varlýklarýda yokluklarýda farketmez sizin için.sen bi ikiþi olsanda bütün kalabalýklara bedeldin baþkaným.genliðim, geleceðim kimlerin elinde
Yukar

#20174 Gnderen: Mustafa DEMÝRALP Balk: Ey Kutlu Alperen Þehadetin Mübarek OLsun

ehir: Eskiþehir

Durum: evrimd

Tarih: 16 Eylül 2012, Pazar 20:24:35

sen ki þuan yazýlamayan sen ki düþünülüp de akýl sýr erdirilemeyen sen ki ÝSLAM ýn eþsiz neferi Rabbim seni þehid lerle sýdýýk larla evliyalarla haþretsin inþaALLAH (c.c.) (amin)
Yukar

#20173 Gnderen: Arda KOca Balk: ÜLKÜ GÜLÜ

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 15 Eylül 2012, Cumartesi 19:55:15

Rahmetli koca Reis Allah(c.c) mekanýný cennet eylesin her ne kadar ayrýda olsak Alperen Ýle Ülkücü fikri bir ýrký bir dini bir otaðý birdir
Yukar

#20172 Gnderen: Arda KOca Balk: ÜLKÜ GÜLÜ

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 15 Eylül 2012, Cumartesi 19:54:53

Rahmetli koca Reis Allah(c.c) mekanýný cennet eylesin her ne kadar ayrýda olsak Alperen Ýle Ülkücü fikri bir ýrký bir dini bir otaðý birdir
Yukar

#20171 Gnderen: fatih baysan Balk: Allahým kulunu af et

ehir: Denizli

Durum: evrimd

Tarih: 14 Eylül 2012, Cuma 22:57:33

seni unutmadýk koca reis bugün yine aklýma geldin dualaýmýz seninle
Yukar

#20170 Gnderen: Ali Osman Balk: ÇOK ÖZLEDÝK ANLA ARTIK HALÝMÝZDEN

ehir: Ýzmir

Durum: evrimd

Tarih: 13 Eylül 2012, Per?embe 12:26:20

Sen bir iman ve dava adamýydýn.Senin gibisi gelmedi Muhsin baþkan.Sen siyaseti kavga olarak deðil birleþtirici bütünleþtirici olarak öðrettin size.Mekanýn cennet olsun Allaha Emanet Ol.
Yukar

#20169 Gnderen: AYSE CELÝK Balk: REÝSÝM

ehir: Konya

Durum: evrimd

Tarih: 11 Eylül 2012, Sal? 21:12:31

SELAM ARKADAÞALRM CANM BASKANM RBBM CENNETLÝKLERN ÝÇNDE HASR ETSN ÖLMEDN BÝLÝYORUM HEP KALBMZDESN ALLAH GNAHLARNI AFFETSN
Yukar

#20168 Gnderen: AYSE CELÝK Balk: REÝSÝM

ehir: Konya

Durum: evrimd

Tarih: 11 Eylül 2012, Sal? 21:12:04

SELAM ARKADAÞALRM CANM BASKANM RBBM CENNETLÝKLERN ÝÇNDE HASR ETSN ÖLMEDN BÝLÝYORUM HEP KALBMZDESN ALLAH GNAHLARNI AFFETSN
Yukar

#20167 Gnderen: AYSE CELÝK Balk: REÝSÝM

ehir: Konya

Durum: evrimd

Tarih: 11 Eylül 2012, Sal? 21:11:25

SELAM ARKADAÞALRM CANM BASKANM RBBM CENNETLÝKLERN ÝÇNDE HASR ETSN ÖLMEDN BÝLÝYORUM HEP KALBMZDESN ALLAH GNAHLARNI AFFETSN
Yukar

#20166 Gnderen: NACÝ GÜLENÇ Balk: REÝs

ehir: Ýzmir

Durum: evrimd

Tarih: 10 Eylül 2012, Pazartesi 16:06:10

SENÝN VATAN SEVGÝN KULAÐINA OKUNAN EZAN ÝLE BAÞLADI KOCA REÝS , BEDENÝN ARAMIZDA OLMAYABÝLÝR, FAKAT ARKDANDA SANA DUACI MÝLYONLAR VAR.MEKANIN CENNET OLSUN REÝS.
Yukar

#20165 Gnderen: Burak Mert Balk: REÝs

ehir: Ankara

Durum: evrimd

Tarih: 05 Eylül 2012, Çar?amba 22:07:13

SENÝN VATAN SEVGÝN KULAÐINA OKUNAN EZAN ÝLE BAÞLADI KOCA REÝS , BEDENÝN ARAMIZDA OLMAYABÝLÝR, FAKAT ARKDANDA SANA DUACI MÝLYONLAR VAR.MEKANIN CENNET OLSUN REÝS.
Yukar

#20164 Gnderen: hasan tekiner Balk: bir gül soldu

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 04 Eylül 2012, Sal? 01:16:30

nerdesin reissss nerdesin nerdesin :(((
Yukar

#20163 Gnderen: Çetin AYDIN Balk: SEN UNUTULMAZ VE BÝTMEYEN SEVDAMSIN KOCA REÝS

ehir: Sivas

Durum: evrimd

Tarih: 31 A?ustos 2012, Cuma 23:13:21

Heybe koca reis senden sonra herþey yalan oldu. Taktiri ilahi böyleymiþ ne gelir elden nediyelim. Mekanýn cennet ruhun þad olsun. Bende ki bu sevdan ne zaman ölürsem o zaman unutulacak REÝSSS...
Yukar

#20162 Gnderen: KADÝR YILMAZ Balk: CANLARIN CANANI BAÞKANIM

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 30 A?ustos 2012, Per?embe 10:44:03

BU HAK YOLA , CAN YOLA BENÝM GÝBÝ 14 YAÞINDA BAÞLADIN , PES ETMEDÝN ASLA YILMADIN! SANA HELAL OLSUN CANIMIN CANANI! SENÝ ECEL DEÐÝL SÝYONÝST ELLER ALDI BÝZDEN ECEL DEÐÝL KASTÝ ÖLDÜRÜLDÜN BAÞKANIM...
Yukar

#20161 Gnderen: fatih toprak Balk: ÝSTANBULDAN FATÝH SENÝ ÇOK ÖZLEDÝK REÝS

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 30 A?ustos 2012, Per?embe 09:42:03

koca reis mekanýn cennet peyganber efendimiz komþun olsun tüm þehitlerimize ve sayýn baþkanýmýzýn ruhu için EL FATÝHA
Yukar

#20160 Gnderen: sinan karakus Balk: Rahmetle aýyoruz koca reis.

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 29 A?ustos 2012, Çar?amba 13:27:40

Seni geç tanýdým koca reis Demekki gerçek iyiler milyonlarýn duasýyla dillerde yeþerenmiþ sende öldükten sonra dillerde gönüllerde yeserdin Rahmetle anýyoruz.
Yukar

#20159 Gnderen: yunus emre büyükcirit Balk: ölümsüz reiss muhsýn yazýcýoglu

ehir: Konya

Durum: evrimd

Tarih: 24 A?ustos 2012, Cuma 18:41:33

allahtan oncelýkle tahsýlatýný affetmesýný ýstýyorum ve senýn gýbý buyuk bý ýnsanýn boslugun dolmayacagýný dýle getýrýyorum allah rahmet eylesýn mekanýn cennet olsun koca reis...
Yukar

#20158 Gnderen: yunus emre büyükcirit Balk: ölümsüz reiss muhsýn yazýcýoglu

ehir: Konya

Durum: evrimd

Tarih: 24 A?ustos 2012, Cuma 18:40:50

allahtan oncelýkle tahsýlatýný affetmesýný ýstýyorum ve senýn gýbý buyuk bý ýnsanýn boslugun dolmayacagýný dýle getýrýyorum allah rahmet eylesýn mekanýn cennet olsun koca reis...
Yukar

#20157 Gnderen: Ömer Buðra Öcal Balk: Baþkaným

ehir: Sivas

Durum: evrimd

Tarih: 23 A?ustos 2012, Per?embe 18:33:51

Baþkaným seni çok özledik Allah mekanýný Cennet etsin
Yukar

#20156 Gnderen: MEHMET YALÇIN Balk: SEN YOKSUN DIYE BUNLAR OLUYOR

ehir: Adana

Durum: evrimd

Tarih: 21 A?ustos 2012, Sal? 15:39:27

MEMLEKET SENÝ VE SENIN GIBILERINÝ ARIYOR BU LERDEN KURTULMAK ICIN ALLAH NUR ICINDE YATIRSIN MEKANIN CENNET OLSU AMIN
Yukar

#20155 Gnderen: Serkan ARSLAN Balk: allah rahmet eylesin üstadým

ehir: Tekirdað

Durum: evrimd

Tarih: 13 A?ustos 2012, Pazartesi 08:05:15

biliyorumki sen cennettesin allah insanlýk için calýþanlarý heleki senin gibi bir insaný cennetinde misafir edecektir biz seni hep özlüyor ve hiç unutturmuyoruz...
Yukar

#20154 Gnderen: murat sert Balk: Reis;

ehir: Trabzon

Durum: evrimd

Tarih: 12 A?ustos 2012, Pazar 09:11:32

Allah cc mekanýný firdevs etsin, seni yürekten seviyorum reis
Yukar

#20153 Gnderen: Miraç Torun Balk: ÖZLEDÝK KOCA REÝS

ehir: Malatya

Durum: evrimd

Tarih: 11 A?ustos 2012, Cumartesi 13:11:40

SENÝ ÇOK ÖZLÜYORUZ HAKKARÝ ELDEN GÝDÝYOR
Yukar

#20152 Gnderen: Mustafa GÜLSEVER Balk: Özledim

ehir: Kütahya

Durum: evrimd

Tarih: 05 A?ustos 2012, Pazar 04:31:36

Sýcak gülüþünü, dikkatli cümle kurmalarýný, vatan ve millete zarar veren konulardaki asabi çýkýþlarýný özledim. Tok sesini, varlýðýnýn bize verdiði sýcaklýðý...
Yukar

#20151 Gnderen: ahmet bayraktar Balk: bur da olmadý

ehir: Hatay

Durum: evrimd

Tarih: 31 Temmuz 2012, Sal? 20:33:17

bur da olmadý iþallah çennet vadýsýnde goruþmek üzere
Yukar

#20150 Gnderen: OSMAN MIZRAK Balk: KOCA REÝS

ehir: Antalya

Durum: evrimd

Tarih: 31 Temmuz 2012, Sal? 16:51:47

SENÝN YOLUNDAN ÝLERLÝYORUM KOCA REÝS MEKANIN CENNET OLSUN
Yukar

#20149 Gnderen: ferhat coplan Balk: ferhat coplan

ehir: Konya

Durum: evrimd

Tarih: 29 Temmuz 2012, Pazar 16:05:22

türk milleti seni asla unutmayacak
Yukar

#20148 Gnderen: Ýbrahim SANCI Balk: Vasiyet

ehir: Ýçel

Durum: evrimd

Tarih: 26 Temmuz 2012, Per?embe 17:28:51

En büyük ideali bir söðüt gölgesinde yarým saat yatmak olan koca reis mezarýnda rahat uyu.Emanetin emin ellerde Ruhun þad mekanýn cennet olsun cenabý Allah yar ve Yardýmcýmýz olsun.
Yukar

#20147 Gnderen: hulki Balk: reis

ehir: Ardahan

Durum: evrimd

Tarih: 26 Temmuz 2012, Per?embe 00:23:22

seni seviyoruz ve unutmadýk
Yukar

#20146 Gnderen: vahit çavuþ Balk: seni çok özledik

ehir: Kýrþehir

Durum: evrimd

Tarih: 21 Temmuz 2012, Cumartesi 12:10:13

muhsin baþkaným mekanýn cennet olsun seni çok özledik
Yukar

#20145 Gnderen: vahit çavuþ Balk: seni çok özledik

ehir: Kýrþehir

Durum: evrimd

Tarih: 21 Temmuz 2012, Cumartesi 12:08:39

muhsin baþkaným meknýn cennet olsun seni çok özledik
Yukar

#20144 Gnderen: huseyýn çapa Balk: hüseyin çapa gaziantep

ehir: Gaziantep

Durum: evrimd

Tarih: 17 Temmuz 2012, Sal? 00:36:12

senin yoklugun nasýl býr acýymýs reýs haný denýrya vatan evladý sen bu vatanýn yerý asla doldurulamýyacak vatan evladýsýn rabbým ganý rahmet eylesýn sevgýlý muhsýn abý senýnallah ýna kurban
Yukar

#20143 Gnderen: Hüseyin Balk: ÞEHÝDÝME....

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 11 Temmuz 2012, Çar?amba 12:17:51

HAYATTA ÖNEMLÝ OLAN MUTLAK SONA YAKLAÞIRKEN NASIL ÖLECEÐÝMÝZDÝR.NE ZAMAN ÖLECEÐÝMÝZ DEÐÝL.BÝZE DÜÞEN ÝSE ÝKÝ EZAN ARASINDAKÝ ÖMRÜMÜZDE ÞEREFÝMÝZLE ÖLMEKTÝR.
Yukar

#20142 Gnderen: ALÝ YILMAZ Balk: ALLAH C.C GANÝ GANÝ RAHMET EYLESÝN

ehir: Ankara

Durum: evrimd

Tarih: 10 Temmuz 2012, Sal? 14:39:40

PEYGAMBER EFENDÝMÝZ S.A.V. E KOMÞU EYLESÝNMEKANIN CENNET OLSUN
Yukar

#20141 Gnderen: ALÝ YILMAZ Balk: ALLAH C.C GANÝ GANÝ RAHMET EYLESÝN

ehir: Ankara

Durum: evrimd

Tarih: 10 Temmuz 2012, Sal? 14:38:17

PEYGAMBER EFENDÝMÝZ S.A.V. E KOMÞU EYLESÝNMEKANIN CENNET OLSUN
Yukar

#20140 Gnderen: Saffet Köse Balk: Unuttular Reis Unuttular

ehir: Yozgat

Durum: evrimd

Tarih: 10 Temmuz 2012, Sal? 09:39:55

Bak gördünmü Reis 2 Yýl olmuþ Kimse sana yazmayalý unuttular be reis zoruma gidiyor. Üþüyorum... Nerdesin Koca Reis Üþüyoruz
Yukar

#20139 Gnderen: yiðitalp yücel Balk: Allah rahmet etsin Reis

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 08 Temmuz 2012, Pazar 12:32:16

Muhsin yazýcýoglu gibi adam gelmez daha bu dünya,ya
Yukar

#20138 Gnderen: onur görgülü Balk: Üþüyoruz Reis

ehir: Aksaray

Durum: evrimd

Tarih: 02 Temmuz 2012, Pazartesi 22:28:28

Milliyetçi dava önderimiz seni özledik koca reis ALLAH MEKANINI CENNET ETSÝN PEYGAMBER EFENDÝMÝZ S.A.V KOMSUSU EYLESÝN.Bizler bilirizki herkez herþey ölür ALLAH DAVASI ÖLMEZ...
Yukar

#20137 Gnderen: Yunus emre kaplan Balk: Koca reis

ehir: Antalya

Durum: evrimd

Tarih: 02 Temmuz 2012, Pazartesi 03:17:12

Koca yürekli koca reis senin deðerini öldükten sonra anladýk.yolun yolumuzdur emanetine sahip cikacagiz ALLAH mekanini cennet eylesin inþallah amin.antalya alperen ocaklarý
Yukar

#20136 Gnderen: Oðuzhan Sandýkcýoðlu Balk: Sonsuzluða Uçtun

ehir: Afyon

Durum: evrimd

Tarih: 01 Temmuz 2012, Pazar 20:41:08

Allah rahmet eylesin Muhsinler ölür ama Bu dava ölmez!!!
(Alperen-Oðuzhan)
Yukar

#20135 Gnderen: HASAN HÜSEYÝN ÇETÝNKAYA Balk: muhsin abime

ehir: Afyon

Durum: evrimd

Tarih: 30 Haziran 2012, Cumartesi 00:35:58

bu kadar zaman gecti abý ama gecenýn bu saatýnde yýne bý fatiha okumak itedim . ruhun þad olsun...
Yukar

#20134 Gnderen: MEHMET ALÝ OFLAZ Balk: ADAM GÝBÝ ADAM

ehir: Konya

Durum: evrimd

Tarih: 29 Haziran 2012, Cuma 11:35:13

MEKANIN CENNET OLSUN BÜYÜK REÝS
Yukar

#20133 Gnderen: aslan mert Balk: üþüme sen... aslan mert

ehir: Kahramanmaraþ

Durum: evrimd

Tarih: 21 Haziran 2012, Per?embe 11:32:00

Selam olsun sana ey koca reis.Mekanýn cennet arkadaþlarýn melekler olsun senin gibi bir insan yer yüzüne bidaha gelirmi bilmem ama sen bidaha gelmeyeceksin onu biliyom seni çok özledim KOCA REÝS...
Yukar

#20132 Gnderen: ASLAN MERT Balk: kocakurt

ehir: Kahramanmaraþ

Durum: evrimd

Tarih: 21 Haziran 2012, Per?embe 11:25:33

ruhun þaad olsun. mekanýn cennet olsun.
ASLAN MERT
Yukar

#20131 Gnderen: gülden bezir Balk: unutmadýk

ehir: Kýrklareli

Durum: evrimd

Tarih: 20 Haziran 2012, Çar?amba 18:13:25

ben de çok özledim sayýn muhsin yazýcýoðlunu peygamber efendimize komþu olmuþundur inþ ailesi okuyorsa kýzý veya oðlunu siyasette görmek istiyoruz en büyük idealleri bu olmalý bence saygýlarýmla
Yukar

#20130 Gnderen: Arda Ergun Balk: Muhsin Baþkaným

ehir: Gaziantep

Durum: evrimd

Tarih: 13 Haziran 2012, Çar?amba 22:07:53

Koca reis senin gibisi az geldi bu cihana. Sen o kadar yiðittin ki ölümün bile korkuttu bazýlarýný. Rüyamda gördüm gülümsüyordun bana fotoðraf çektirdik rüyamda seninle. ALLAH sana rahmet etsin.
Yukar

#20129 Gnderen: AYKUT GUhER Balk: TARÝH SENI UNUTUGU GUN DUNYANIN BATIGI GUN MUHSIN AMCA

ehir: Çorum

Durum: evrimd

Tarih: 11 Haziran 2012, Pazartesi 12:15:35

SENI UNUTMAK INSANIN ISMINI UNUTMASI ISMI TARIFIZ KELIMELERIN KIFAYETSIZ KALDIGI YER SENINI ANLATMAKTIR REÝS SENI YASATMAK BIZIM BOYNUMUZUN BORCUDUR HUZUR ICINDE UYU ALLAH CC RAHMETLER EYLESIN
Yukar

#20128 Gnderen: alperen enes Balk: alperen gürbüz

ehir: Kayseri

Durum: evrimd

Tarih: 07 Haziran 2012, Per?embe 23:17:40

yýldýzlar uzaktan parlar pek bi etkileri yok gibidir ama iz verirler yol verirler sende bize iz gösterdin þehit tahtýnda gülümse liderim....seni beklemek güzeldir....
Yukar

#20126 Gnderen: Sivaslý Alperen Balk: alperen gürbüz

ehir: Sivas

Durum: evrimd

Tarih: 05 Haziran 2012, Sal? 13:40:43

yýldýzlar uzaktan parlar pek bi etkileri yok gibidir ama iz verirler yol verirler sende bize iz gösterdin þehit tahtýnda gülümse liderim....seni beklemek güzeldir....
Yukar

#20125 Gnderen: berat kankan Balk: ALLAH RAHMET EYLESÝN KOCA REÝS

ehir: Adana

Durum: evrimd

Tarih: 05 Haziran 2012, Sal? 11:39:14

GÖZÜN ARKADA KALMASIN REÝS BU VATAN BÝZÝMDÝR BÝZÝM KALACAK. MEHMEDLERÝMÝZ BUNDAN SONRA KAR ALTINDA KALMAYACAK KOCA REÝSÝM.. YÝÐÝTLER KARDA ÞEHÝT OLUR KOCA REÝSÝM..
Yukar

#20124 Gnderen: Necmettin þah AYYILDIZ Balk: \"iki saniye sonrasýna garantimiz olmayan bir hayat için fýrýldak olmaya gerek yok...\"

ehir: Kocaeli

Durum: evrimd

Tarih: 03 Haziran 2012, Pazar 10:52:22

ALLAH razý senden olsun..!Hayatta bize çok önemli þeyler kattýn..! Hakký Hak bilip ve her yerde korkusuzca savunmayý ögrettin ALLAH senden gani gani razý olsun
Yukar

#20122 Gnderen: Enes taha öztürk Balk: davana sahip çýkamadýk

ehir: Kýrþehir

Durum: evrimd

Tarih: 30 May?s 2012, Çar?amba 23:29:46

davana sahip çýkamadýk baþkaným hakkýný helal et .gýrþaarlý
Yukar

#20121 Gnderen: Emre Tekiner Balk: Özledik Reis

ehir: Ankara

Durum: evrimd

Tarih: 29 May?s 2012, Sal? 01:08:07

Koca reisim seni o kadar özledim ki fýrsat bulduðumda mezarýna gidemediðim günlere kýzýyorum. Allah (c.c) mekanýný cennet eylesin Efendimize (s.a.v) komþu eylesin mahcubuz ama yolundayýz reis..
Yukar

#20120 Gnderen: MERT CAN YEÞÝLYURT Balk: MUHSÝN BAÞKAN

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 23 May?s 2012, Çar?amba 12:49:30

BEN MUHSÝN BAÞKANIN KARDEÞÝM DEDÝÐÝ ABDURRAHMAN YEÞÝLYURT UN OÐLUYUM BENÝM TEK BÝR ÝSTEÐÝNM VAR ALPEREN OCAKLARINA PARTÝDEN DESTEK VERÝLMESÝDÝR BAÞAMIZ SAÐOLSUN
Yukar

#20119 Gnderen: Erciyes Balk: MUHSÝN BAÞKAN

ehir: Kayseri

Durum: evrimd

Tarih: 19 May?s 2012, Cumartesi 22:24:36

BEN MUHSÝN BAÞKANIN KARDEÞÝM DEDÝÐÝ ABDURRAHMAN YEÞÝLYURT UN OÐLUYUM BENÝM TEK BÝR ÝSTEÐÝNM VAR ALPEREN OCAKLARINA PARTÝDEN DESTEK VERÝLMESÝDÝR BAÞAMIZ SAÐOLSUN
Yukar

#20118 Gnderen: senem Balk: koca reis ...

ehir: Ýçel

Durum: evrimd

Tarih: 19 May?s 2012, Cumartesi 11:44:11

Davan davamýz,yolun yolumuzdur Reis ! mekanýn cennet olsun inþ...

seni özledik,üþüyoruz reis...
Yukar

#20117 Gnderen: ADNAN ODABAÞI Balk: HEY KOCA REÝS

ehir: Konya

Durum: evrimd

Tarih: 18 May?s 2012, Cuma 19:14:03

MEKANIN CENNET OLSUN.....
Yukar

#20116 Gnderen: ALÝ KAPLAN Balk: BAÞBUÐUM

ehir: Kayseri

Durum: evrimd

Tarih: 15 May?s 2012, Sal? 15:05:19

UNUTMADIK UNUTULMAYACAKSIN..................
Yukar

#20115 Gnderen: Emre-Kaan Erdoðdu Balk: RUHUN ÞAD OLSUN

ehir: Sivas

Durum: evrimd

Tarih: 13 May?s 2012, Pazar 23:09:34

Sen,benim akrabam oluyorsan uzakdan da olsa seni cok seviyorum,bu dünyada belki tanisamadik ama insallah Cennete bulusuruz.Yiðit Adam Muhsin Yazýcýoðlu Seni cok seviyorum,Ruhun Þad olsun!
Yukar

#20114 Gnderen: Emre-Kaan Erdoðdu Balk: Ey adaletli büyük insan Muhsin Yazicioglu

ehir: Sivas

Durum: evrimd

Tarih: 13 May?s 2012, Pazar 23:01:30

Seni hic unutmayacagiz,Koca Reis yaptiklarin bütün iyiliklerin bu dünyada aldigin nefesler sana Helal olsun seni cok seviyorum!

Emre-Kaan Erdoðdu
Yukar

#20112 Gnderen: muhammed safa çoban Balk: büyük reis kalbimizdesin hiç unutmayacaðýz

ehir: Ýzmir

Durum: evrimd

Tarih: 06 May?s 2012, Pazar 08:14:51

mekanýn cennet olsun büyük reis.seni unutmayacaðýz
Yukar

#20111 Gnderen: mehmet duyar Balk: kalbimizdesin reis

ehir: Diðer

Durum: evrimd

Tarih: 05 May?s 2012, Cumartesi 21:16:44

yerin dolmaz reis allah rahmet eylesin peygamber efendimize komsu eylesin
Yukar

#20110 Gnderen: oðuz gürlek Balk: Unutulmadýn

ehir: Kahramanmaraþ

Durum: evrimd

Tarih: 02 May?s 2012, Çar?amba 14:50:40

Unutulmadýn Reyiz
Yukar

#20109 Gnderen: M.Alper YANCI Balk: ÖZLÜYORUZ

ehir: Sivas

Durum: evrimd

Tarih: 26 Nisan 2012, Per?embe 14:42:16

gün geçtikçe artan hasretiniz inandýramýyor þehadetinize...allah c.c. þehadetinizi kabul etsin REÝS,baba,erhan abi,murat abi,ismail abi ve kaya bey...Allah c.c. ýn selamý üzerinize olsun...
Yukar

#20108 Gnderen: metin bayrak Balk: AKYAZI ALPEREN METÝN BAYRAK

ehir: Diðer

Durum: evrimd

Tarih: 19 Nisan 2012, Per?embe 01:06:19

Selam olsun sana ey koca reis.Mekanýn cennet arkadaþlarýn melekler olsun senin gibi bir insan yer yüzüne bidaha gelirmi bilmem ama sen bidaha gelmeyeceksin onu biliyom seni çok özledim KOCA REÝS...
Yukar

#20107 Gnderen: SÜLEYMAN YILMAZ Balk: GEÇ TANIDIM ERKEN KAYIP ETTÝM

ehir: Bursa

Durum: evrimd

Tarih: 17 Nisan 2012, Sal? 17:18:39

20.Y.IN TÜRK ALPERENÝ GÖNÜLDEN SEVDÝM, ATATÜRK GÝBÝ EMANET ETTÝÐÝN ALPERENLER ÝNÞALLAH PARTÝNÝ SENÝN ÝDEALÝN OLAN YERE YÜKSELTECEKLER,KEVSER HAVUZ.BAÞINDA NANE KOKULU KIR ÇÝÇEK.ARASINDA RAHAT UYU..
Yukar

#20106 Gnderen: Melih Bayrak Balk: Günümüz

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 17 Nisan 2012, Sal? 13:52:14

Þimdi her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktayýz... Umarým daha beter olmayýz...
Yukar

#20105 Gnderen: Mustafa keskin Balk: Sivaslý reis

ehir: Ýzmir

Durum: evrimd

Tarih: 14 Nisan 2012, Cumartesi 17:24:00

BaBamý çok özledim o hepimizin babasýydý güzel yürekli temiz kalplim benim mekaný cennet olsun ruh içinde yatsýn
Yukar

#20104 Gnderen: yusuf yýlmaz Balk: Büyük reise

ehir: Adana

Durum: evrimd

Tarih: 14 Nisan 2012, Cumartesi 00:30:05

yolun yolumuzdur.sözün sözümüzdür.davan davamýzdýr.ruhun þad olsun.mekanýn cennet olsun.
Yukar

#20103 Gnderen: MEHMET ONUR DERÝNKÖK Balk: TAZÝYE

ehir: Ýçel

Durum: evrimd

Tarih: 13 Nisan 2012, Cuma 20:31:51

KEÞ DAÐINDA TESLÝM OLDU ÖLÜME BÝR ALPEREN
KÝM BÝLÝR BELKÝ DE ÝKTÝDARDAKÝLER YÜZÜNDEN
ALPERENLER ADIM ADIM YÜRÜRKEN ÝZÝNDEN
ALDI YANINA RABBÝM SENÝ KOCA LÝDER
YAZAN:M.ONUR DERÝNKÖK/MERSÝN
Yukar

#20102 Gnderen: VARGIN ÜNSAL Balk: SENÝ ÖZLÜYORUZ ADANA DAN VARGIN ÜNSAL

ehir: Adana

Durum: evrimd

Tarih: 11 Nisan 2012, Çar?amba 23:18:35

ÞU ANDA ÜÞÜYORUM ÞÝÝRÝNÝ DÝNLÝYORUM SENÝ ÖZLÜYORUM ALLAH RAHMET EYLESÝN RUHUN ÞAAD OLSUN ÞÝÝRÝNDE SANA ULAÞMAK ÝSTÝYORUM DÝYORDUNYA NE MUTLU SANA ALLAHIN KARÞISINA TERTEMÝZ ULAÞTIN
Yukar

#20101 Gnderen: Hüseyin Zenginoðlu Balk: Unutmadýk Unutturmucaz.

ehir: Karaman

Durum: evrimd

Tarih: 11 Nisan 2012, Çar?amba 17:23:51ALLAH RAHMET EYLESÝN.

CcC
Yukar

#20100 Gnderen: Oðuzhan Ýnal Balk: Büyük Lidere!

ehir: Kocaeli

Durum: evrimd

Tarih: 11 Nisan 2012, Çar?amba 12:55:36

Ey sevgili büyük lider! Sen gitsen de unutmadýk seni, unutmayacaðýz! Ki sen, Allahýn rahmetine kavuþmuþ Þehit lider! Unutmadýk, unutmayacaðýz! Hatýralarýnla yaþayacaðýz, Allahýn selamý üstüne olsun!
Yukar

#20099 Gnderen: Ayþe güner Balk: Muterem baþkanýma

ehir: Ýzmir

Durum: evrimd

Tarih: 10 Nisan 2012, Sal? 20:40:51

vefatý beni ziyadesiyle üzdü Benim þehit baþkaným cenabý ALLAH SENÝN ÞEFATÝNÝ bizlere nasip etsin AYÞE GÜNER ÝZMÝR
Yukar

#20098 Gnderen: FATÝH SAKA Balk: reis üþüme

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 09 Nisan 2012, Pazartesi 22:49:27

ALPERENLERÝN SENÝN ARKANDAN DUALAR YOLLADI SENÝ DUALARIMIZ ÝSÝTÝCAK REÝSÝM SEN GÖNLÜMÜZÜN TEK BASBUGUSUN SEN DÝNÝNÝ MÝLLÝYETCÝLÝGÝNÝ ADAM GÝBÝ YASAYAN BÝR DELÝKANLIYDIN
Yukar

#20097 Gnderen: Fatih KILIÇ Balk: Sen artýk sonsuz oldun yiðit aðabeyim

ehir: Karaman

Durum: evrimd

Tarih: 09 Nisan 2012, Pazartesi 21:05:05

\"Ey sonsuzluðun sahibi; sana ulaþmak istiyorum.\" dedin ve artýk fani deðilsin abi, sen hep yüreðimizdesin. Cennette peygaberimiz S.A.V, sen ve bütün müslümanlar beraber olacaðýz.ÝnþaALLAH.
Yukar

#20096 Gnderen: fuat hoca Balk: gecenin bu saatinde

ehir: Adana

Durum: evrimd

Tarih: 09 Nisan 2012, Pazartesi 00:10:50

gecenin bu saatinde,yalnýzlýgýmý þiirinle paylaþýyorum,öözledikk seni
Yukar

#20095 Gnderen: YAVUZ USLU Balk: COK ÖZLEDÝK SENÝ REÝS

ehir: Ankara

Durum: evrimd

Tarih: 06 Nisan 2012, Cuma 02:33:45

REÝSÝM SEN RAHAT UYU SANA YAPILAN KÝMSENÝN YANINA KALMIYCAK ALLAH HEPSÝNÝN CEZASINI VERECEK....
Yukar

#20094 Gnderen: fuat alanlý Balk: MUHSÝN BAÞKANA;

ehir: Karaman

Durum: evrimd

Tarih: 04 Nisan 2012, Çar?amba 21:27:51

REÝS yokluðun öyle bir aranýyoki senin gibi bi adam bu dünyaya bir daha gelmez Duruþunla konuþmanla herþeyinle tam bir LÝDERDÝN ALLAH senin yokluðunda bizlere sabýr versin mekanýn cennet olsun
Yukar

#20093 Gnderen: Mustafa ÞAHÝN Balk: Koca REÝS

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 04 Nisan 2012, Çar?amba 19:03:13

Ýnandýðý davada, canýný bile hiç düþünmeden yürüyen büyük insan ALLAH mekanýný cennet eylesin.Nur içinde yat.Alperenler býraktýðýn davanda yol almakta.Ýnþallah muzaffer olucaðýz..

Mustafa ÞAHÝN
Yukar

#20092 Gnderen: BAHAR ÖZTÜRK Balk: Bahar Öztürk

ehir: Ankara

Durum: evrimd

Tarih: 04 Nisan 2012, Çar?amba 19:00:43

Allah Rahmet Eylesýn..
Yukar

#20091 Gnderen: serhan Balk: ilahi rahmet

ehir: Ankara

Durum: evrimd

Tarih: 03 Nisan 2012, Sal? 13:39:06

inþallah aþýk maþukuna kavuþmuþtur
Yukar

#20090 Gnderen: halil arýk Balk: reis

ehir: Erzurum

Durum: evrimd

Tarih: 31 Mart 2012, Cumartesi 09:44:22

seni özledik reis ben seni gördüm mü dayanamiyorum agliyorum
Yukar

#20089 Gnderen: gokhan gokcay Balk: deðerli merhum Muhsin YAZICIOÐLU abim

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 29 Mart 2012, Per?embe 03:01:43

seni kaybetmemizin ardýndan tam 3 yýl geçmiþ 3 yýl once 3 gün once sen aramýzdaydýn.ankaradan izmire beraber seyahatimizde güleryüzlülüðün ve hoþsohbetin i hiç unutmayacagým.. Gökhan GOKCAY
Yukar

#20088 Gnderen: harun GÜLER Balk: mekanýn cennet olsun REÝS ÝM

ehir: Malatya

Durum: evrimd

Tarih: 28 Mart 2012, Çar?amba 19:07:24

ALLAH SENDEN RAZI OLSUN REÝSÝM BU GÜN YÝNE BÝR KONUÞMANI DÝNLEDÝM AÐLADIM SENÝ ÇOK SEVÝYORUM BEN HALA KABULLENEMÝYORUM YOKLUÐUNA ALIÞAMADIM REÝSÝM...EMANETÝN ALLAHA REÝSÝM..
Yukar

#20087 Gnderen: Mahir mumcu Balk: Reis

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 28 Mart 2012, Çar?amba 12:19:28

Allah þahidim olsn ömrmde ilk defa bu kdr çok üzüldm. Bizler kadere inanan insanlrz reisim sn yanmzdan ayrldn ve davaný bze emanet ettn. Davan Davamýzdýr Reis Mekanýn Cennet Olsn
Yukar

#20086 Gnderen: Kübra ÇARBOÐA Balk: cennetin gülü ikinci babammm

ehir: Sakarya

Durum: evrimd

Tarih: 28 Mart 2012, Çar?amba 09:44:21

bu gece seni rüyamda gördüm fetih suresinin ilk beþ ayetini okumuþtun ve bol bol tebareke okuyun demiþtin rabbim mekanýný cennet eylesin dualarýmýz hep seninle
Yukar

#20085 Gnderen: erdi taþ Balk: mekanýn cennet yanýn peygamber yaný olsun

ehir: Adana

Durum: evrimd

Tarih: 28 Mart 2012, Çar?amba 00:12:46

þu devletin topraklarýnda yetiþen nadir insanlardandýn rabbim senin ruhunda senýn serefýnde bir türk eglesin basýmýza... mekanýn cennet olsun...
Yukar

#20084 Gnderen: recep ak Balk: Acziyete uðrayan cümleler........

ehir: Sinop

Durum: evrimd

Tarih: 27 Mart 2012, Sal? 14:51:38

Anadolunun yaðýz delikanlýsý Allah sana Rahmetiyle muamele eylesin.Seniçok ama çoközlüyoruz.......
Yukar

#20083 Gnderen: ORHAN ATAK Balk: ALPERENLERÝN SENÝ ÖZLÜYOR...

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 27 Mart 2012, Sal? 11:27:43

ÖZLÜYORUZ. ARADA SIRADA DA OLSA GÖRÜYORDUK. VEYA TELEVÝZYONDA HABERÝN ÇIKTIÐINDA HERKESÝ SUSTURUP DÝNLÝYORDUK. ABÝMÝZÝ, BAÞKAANIMIZI LÝDERÝMÝZÝ... ÞÝMDÝ ÖKSÜZ KALMIÞ GÝBÝYÝZ. MEKANIN CENNET OLSUN.
Yukar

#20082 Gnderen: SELAHATTÝN YILDIZ Balk: MEKANIN CENNET OLSUN HEY GÝDÝ KOCA REÝS

ehir: Sivas

Durum: evrimd

Tarih: 27 Mart 2012, Sal? 10:30:16

senin yokluðuna 3 yýl oldu ama inan halen sanki bir yerlerden çýkacak gibisin.Yokluðun çok belli.Allah mekanýný cennet eylesin inþallahh.
Yukar

#20081 Gnderen: þebnem yozgat Balk: 58mekan 66 vatan

ehir: Yozgat

Durum: evrimd

Tarih: 27 Mart 2012, Sal? 00:26:27

her fotoðrafýný gördüðümde gözlerim doluyor içim yanýyor.dedemden sený dýnleyerek buyudum sený duyarak sevdim ama canýmdan kanýmdan.cocuklarýmda sený dýnleyerek buyuyecek.mekanýn cennet olsun.þebnem
Yukar

#20080 Gnderen: enes ÞAHÝN Balk: büyük lider

ehir: Çorum

Durum: evrimd

Tarih: 26 Mart 2012, Pazartesi 23:16:08

müshin baba seni unutmadýk türk milleti olarak kalbimizde yaþýyosun ... rahmetle anýyoruz senii...
Yukar

#20079 Gnderen: muhammed sami göksun Balk: Yiðit Adam MUHSÝN YAZICIOÐLU

ehir: Adana

Durum: evrimd

Tarih: 26 Mart 2012, Pazartesi 17:52:23

Günümüz siyasetinin en çok ihtiyaç duyduðu yiðit adam.Ahirettede Allah yardýmcýn olsun...
Yukar

#20078 Gnderen: DAVUT Balk: Yiðit Adam MUHSÝN YAZICIOÐLU

ehir: Trabzon

Durum: evrimd

Tarih: 26 Mart 2012, Pazartesi 16:57:17

Günümüz siyasetinin en çok ihtiyaç duyduðu yiðit adam.Ahirettede Allah yardýmcýn olsun...
Yukar

#20077 Gnderen: GÖNÜL EROÐLU Balk: ÜÞÜYORUZ BAÞKANIM...

ehir: Diðer

Durum: evrimd

Tarih: 26 Mart 2012, Pazartesi 12:15:25

SENSÝZ ÜÇ YIL OLDU..AMA BÝZLER YOKLUÐUNA ALIÞAMIYORUZ..ÇOKKK ÖZLÜYORUZ REÝSÝM.((.EY SONSUZLUÐUN SAHÝBÝ SANA ULAÞMAK ÝSTÝYORUM.)) MEKANIN CENNET OLSUN ÝNÞALLAH..UNUTMAYACAÐIM ve UNUTTURMAYACAÐIM :-((
Yukar

#20076 Gnderen: mehmet alparslan ergören Balk: efendimizin yanýndasýndýr inþallah reis

ehir: Kahramanmaraþ

Durum: evrimd

Tarih: 26 Mart 2012, Pazartesi 11:47:40

bu aciz kardeþin senin deðerinin kýymetini hiç bilemedi aslýnda.teþkilatýna girmek nasip olmadý.seninle ayný görüþe ayný ruha sahip olmaktan gurur duyuyorum.hz ALLAH seni rahmet deryasýyla donatsýn.
Yukar

#20075 Gnderen: ATALAY KARACA Balk: ATALAY KARACA

ehir: Kars

Durum: evrimd

Tarih: 26 Mart 2012, Pazartesi 01:05:05

1 sene deðil 1000 sene daha hatýrlanacaksýn.
Yukar

#20074 Gnderen: fatma kaya ayaz Balk: reis mekanýn cennet olsun

ehir: Ankara

Durum: evrimd

Tarih: 25 Mart 2012, Pazar 21:58:57

\"Zulüm azrail olsa, hep hakký tutacaðým. mukaddes davalarda ölüm bile güzeldir.\\\" Ayný söylediðin gibi reis mukaddes bu davada ölüm bile güzeldir
Yukar

#20073 Gnderen: MURAT ÇEKÝ Balk: murat çeki

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 25 Mart 2012, Pazar 20:25:11

sana VE SENÝN DEÐERLERÝNE SAHÝP ÇIKMAYA DEVAM ETMEK BENÝM VE ARKADAÞLARIMIZIN BOYNUNUN BORCUDUR.ALLAH MEKANINI CENNET TOPRAÐINI BOL DUALARINI EKSÝK ETMESÝN,FATÝHA.AMÝN
Yukar

#20072 Gnderen: Mehmet Çiðdem Balk: murat çeki

ehir: Adana

Durum: evrimd

Tarih: 25 Mart 2012, Pazar 20:21:04

sana VE SENÝN DEÐERLERÝNE SAHÝP ÇIKMAYA DEVAM ETMEK BENÝM VE ARKADAÞLARIMIZIN BOYNUNUN BORCUDUR.ALLAH MEKANINI CENNET TOPRAÐINI BOL DUALARINI EKSÝK ETMESÝN,FATÝHA.AMÝN
Yukar

#20071 Gnderen: Mehmet Çiðdem Balk: murat çeki

ehir: Adana

Durum: evrimd

Tarih: 25 Mart 2012, Pazar 20:20:33

sana VE SENÝN DEÐERLERÝNE SAHÝP ÇIKMAYA DEVAM ETMEK BENÝM VE ARKADAÞLARIMIZIN BOYNUNUN BORCUDUR.ALLAH MEKANINI CENNET TOPRAÐINI BOL DUALARINI EKSÝK ETMESÝN,FATÝHA.AMÝN
Yukar

#20070 Gnderen: Hasan ÖZER Balk: Cennet Bahçesinde Komþun Olmak Dileðiyle!..

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 25 Mart 2012, Pazar 18:56:41

Mekanýn Cennet bahçesi olsun.Bahçenin sýnýrý da bizim bahçe olsun.
Yukar

#20069 Gnderen: Burak Kaçmaz Balk: Davan Bitmedi

ehir: Elazýð

Durum: evrimd

Tarih: 25 Mart 2012, Pazar 18:33:35

Öncelikle mekanýn cennet olsun diyorum baþkaným.Senin yaptýklarýn,çaban,emeðin bellidir.Sen elinden geleni yaptýn bu millet için.Sýra bizde davan davamýzdýr.Sen rahat uyu.
Yukar

#20068 Gnderen: TAHSÝN ARIÖZÜ Balk: Reisim Mekanýn Cennet Olsun...

ehir: Kütahya

Durum: evrimd

Tarih: 25 Mart 2012, Pazar 17:44:41

Allah rahmet eylesin-sen gibiler kolay gelmiyor dünyaya reisim.Allah mekanýný Cennet bahçelerinden bahçe eylesin...
Yukar

#20067 Gnderen: SELAMÝ AVNÝOÐLU Balk: SENÝ UNUTAMADIK KOCA REÝS

ehir: Kahramanmaraþ

Durum: evrimd

Tarih: 25 Mart 2012, Pazar 17:10:35

UNUTMAK KOLAYMI SENÝN GÝBÝ BÝR ANADOLU YÝÐÝDÝ BÝR DAHA ZOR GELÝR BU DÜNYAYA MEKANIN CENNET OLSUN RUHUN ÞAD OLSUN
Yukar

#20066 Gnderen: ismail sýriþ Balk: þehitler nasýl ölür

ehir: Ýzmir

Durum: evrimd

Tarih: 25 Mart 2012, Pazar 16:30:34

sen þehadet þerbetini içtiðinden beri tam üç yýl oldu kocareis ama hala acýmýz dinmedisenin için öldü diyorlar.sen þehit oldun þehitler nasýl ölür koca reis þehitler nasýl ölür
Yukar

#20065 Gnderen: Mehmet Aydýn Balk: Koça Reis

ehir: Bursa

Durum: evrimd

Tarih: 25 Mart 2012, Pazar 16:12:44

Sen dava adami sen gönül adamý sen örnek insan sen koça reis Dilerim Rabbimden yerini nur mekanýný cenet eylesin...
Yukar

#20064 Gnderen: Mehmet Aydýn Balk: Koça Reis

ehir: Bursa

Durum: evrimd

Tarih: 25 Mart 2012, Pazar 16:09:26

Sen dava adami sen gönül adamý sen örnek insan sen koça reis Dilerim Rabbimden yerini nur mekanýný cenet eylesin...
Yukar

#20063 Gnderen: AHMET MERCAN Balk: KOCA REÝS

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 25 Mart 2012, Pazar 15:04:45

VARLIÐINDA KIYMETÝNÝ BÝLEMEKDÝK.. YOKLUÐUNDA TERBÝYE OLUYORUZ.. MEKANIN CENNET OLSUN KOCA REÝS..
Yukar

#20062 Gnderen: ali samur Balk: MEKANIN CENNET RUHUN ÞAD OLSUN REÝS

ehir: Ankara

Durum: evrimd

Tarih: 25 Mart 2012, Pazar 13:29:36

onur þeref ve haysiyetle dolu bir yaþamdan ahirete göç eden büyük reis. seni unutmaycagýz.
Yukar

#20061 Gnderen: BURAK GUNAY Balk: KOCA REÝS

ehir: Sivas

Durum: evrimd

Tarih: 25 Mart 2012, Pazar 13:20:31

KOCA REÝS HAKKA KAVUSMANIN 3. YILDONUMUNDE SENI SEVGI VE SAYGIYLA ANIYORUZ.MEKANIN CENNET OLSUN RUHUN ÞAD OLSUN.
Yukar

#20060 Gnderen: Mahmut Çakal Balk: Allah Rahmet Eylesin

ehir: Bingöl

Durum: evrimd

Tarih: 25 Mart 2012, Pazar 13:10:15

Reis sen gideli 3 sene oldu :S Allah rahmet eylesin kalbimizdesin .s
Yukar

#20059 Gnderen: Mehmet KOÇAK Balk: Mekanýn Cennet mekaný olsun...

ehir: Kýbrýs

Durum: evrimd

Tarih: 25 Mart 2012, Pazar 12:34:06

Hey gidi reis heyy... Sensiz geçen 4. yýl..
Allah ölenlere rahmet kalanlarada sýhhat ve selamet versin..
Yukar

#20058 Gnderen: murat nur Balk: ruhun þad olsun

ehir: Siirt

Durum: evrimd

Tarih: 25 Mart 2012, Pazar 12:16:45

mekanýn cennet olsun...
Yukar

#20057 Gnderen: Fatmanur Yýlmaz Balk: Adam gibi adam !

ehir: Bursa

Durum: evrimd

Tarih: 25 Mart 2012, Pazar 12:13:22

Ömrüm boyunca seni hiç unutmayacaðým Muhsin baþkaným.Rabbim mekanýný cennet eylesin.Biz senden razýyýz Allah senden razý olsun.seni çok çok çok özlüyoruz :(
Yukar

#20056 Gnderen: Müstakim DEMÝRBAÞ Balk: MEKANIN CENNET OLSUN

ehir: Rize

Durum: evrimd

Tarih: 25 Mart 2012, Pazar 11:55:12

SEN TAM BÝR DAVA ADAMIYDIN MEKANIN CENNET RUHUN ÞAD OLSUN.
Yukar

#20055 Gnderen: Murat Yolcu Balk: MEKANIN CENNET OLSUN

ehir: Ankara

Durum: evrimd

Tarih: 25 Mart 2012, Pazar 01:27:18

SEN TAM BÝR DAVA ADAMIYDIN MEKANIN CENNET RUHUN ÞAD OLSUN.
Yukar

#20054 Gnderen: SALÝH TORAMAN Balk: ASÝL DAVA ADAMI

ehir: Çorum

Durum: evrimd

Tarih: 24 Mart 2012, Cumartesi 23:40:30

ALLAH GANÝ GANÝ RAHMET EYLESÝN KOCA REÝS MEKANIN CENNET OLSUN
Yukar

#20053 Gnderen: Miraç Torun Balk: AÞIÐIZ SANA KOCA REÝS

ehir: Malatya

Durum: evrimd

Tarih: 24 Mart 2012, Cumartesi 18:42:53

MEKANIN CENNET OLSUN
Yukar

#20052 Gnderen: emre nergiz Balk: SEHADET

ehir: Kayseri

Durum: evrimd

Tarih: 23 Mart 2012, Cuma 18:17:21

böyle TÜRKLÜK ve ÝSLAMÝYET konusunda hassas ve engin bilgilere sahip bir liderin öðrencisi olan liderin davasýna mensup oldugunu hissetmek insana güven ve inanç veriyor.kabrin nur dolsun..
Yukar

#20051 Gnderen: Galip Recep Balk: Seneyi Devriyesi

ehir: Ankara

Durum: evrimd

Tarih: 23 Mart 2012, Cuma 17:35:11

Koca Reis ,
Þahadet þerbetini içeli 3 yýl geçti.Allah mekanýný cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin .Ruhun þad olsun Seni çok özlüyoruz.
Yukar

#20050 Gnderen: Üsküdar Belediyesi Balk: Seneyi Devriyesi

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 21 Mart 2012, Çar?amba 10:09:40

Koca Reis ,
Þahadet þerbetini içeli 3 yýl geçti.Allah mekanýný cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin .Ruhun þad olsun Seni çok özlüyoruz.
Yukar

#20049 Gnderen: Tayfun KAYA Balk: Mekanýn cennet olsun

ehir: Ankara

Durum: evrimd

Tarih: 20 Mart 2012, Sal? 23:29:40

Deðerli insan Mümtaz þahsiyet Muhsin Yazýcýoðlu nu içinde bulunduðumuz þu günlerde hayýrla yad ediyoruz, ruhun þad olsun...
Yukar

#20048 Gnderen: Ahmet Demirkol Balk: Unutmadýk

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 20 Mart 2012, Sal? 08:14:51

Aziz Milletim seni baðrýna bastý koca reis
Seni biz her daim seviyor idik
seveceðiz daim
kiþi sevdiði beraber ise beraber olacaðýz nasipse
Mekanýn nurla dolsun
Yukar

#20047 Gnderen: metin aydogan Balk: S.a

ehir: Kýrþehir

Durum: evrimd

Tarih: 19 Mart 2012, Pazartesi 23:49:31

Unutulmadýnýz Efendim
Yukar

#20046 Gnderen: osman koç Balk: uluhakan

ehir: Erzurum

Durum: evrimd

Tarih: 19 Mart 2012, Pazartesi 11:51:57

ulu hakaným senitanýyamadýðým için çok müteessirim
türkle allahayakýn olduðuna inandýklarý insanlarý kendilerine hakan olarakseçerlermiþ
senbizim hem hakanýmýz hemde buyolda kurbanýmýzsýn
Yukar

#20045 Gnderen: mustafa boztepe Balk: nerdesin koca reis

ehir: Kahramanmaraþ

Durum: evrimd

Tarih: 18 Mart 2012, Pazar 17:45:20

bizi baþbuðsuz býraktýk dunyadaký turkler seni gözler nerdesin allaha mekanýný cennet eylesin
Yukar

#20044 Gnderen: ÝBRAHÝM MERT BAHAR Balk: nerdesin koca reis

ehir: Samsun

Durum: evrimd

Tarih: 18 Mart 2012, Pazar 12:53:46

bizi baþbuðsuz býraktýk dunyadaký turkler seni gözler nerdesin allaha mekanýný cennet eylesin
Yukar

#20043 Gnderen: þefik Iþýk Balk: son reis

ehir: Konya

Durum: evrimd

Tarih: 18 Mart 2012, Pazar 01:58:24

Baþkanýmýz son REÝSimiz çok özlüyoruz seni çok
Yukar

#20042 Gnderen: þefik Iþýk Balk: son reis

ehir: Konya

Durum: evrimd

Tarih: 18 Mart 2012, Pazar 01:57:22

Baþkanýmýz son REÝSimiz çok özlüyoruz seni çok
Yukar

#20041 Gnderen: Taha Güngör GÖNENÇ Balk: Bir Yiðit Vardý : Muhsin YAZICIOÐLU

ehir: Ankara

Durum: evrimd

Tarih: 17 Mart 2012, Cumartesi 23:05:11

Reyis seni saygýyla anýyoruz . Senin gibi liderleri mumla arýyoruz . Keþke seni görebilseydim . Sen ölmedin reyis ruhun kalbimizde yaþýyor . Seni öldürenleri unutmadýk , unutmayacagýz !
Yukar

#20040 Gnderen: USAME AKGÜN Balk: SELAMLARIN EN GÜZELÝ SANA EY ÜSTAD

ehir: Ýçel

Durum: evrimd

Tarih: 17 Mart 2012, Cumartesi 17:40:05

ALLAHIM SANA RAHMET EYLESÝN. SEN HEP GÖNÜLLERDESÝN. DUALARIMIZ HEP SÝZÝNLE OLACAK GÖNÜLLERDEN ASLA ÇIKMAYACAK ÜSTADSINIZ. SAYGILARIMLA ÜSTADIM.
Yukar

#20039 Gnderen: halil sdn Balk: DÝK DURUÞ

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 15 Mart 2012, Per?embe 21:15:55

ALLAH sana gani gani rahmet eyledin dik duran adam
Yukar

#20038 Gnderen: burak kolutek Balk: RAHMETLE ANIYORUZ

ehir: Adana

Durum: evrimd

Tarih: 15 Mart 2012, Per?embe 18:42:05

KOCA REÝS ARAMIZDA YOKSUN ARTIK HER KES ÜLKÜCÜLÜKTEN KACAR OLMUÞ NE BOZKURTU BÝLÝYORLAR NEDE AYYILDIZI ALLAH BU MÝLLETÝN YARDIMCISI OLSUN NUR ÝCÝNDE YAT KOCA REÝS
Yukar

#20037 Gnderen: NÝHAT KONUK Balk: ebedi liderimiz MUHSÝN baþkanýmýz

ehir: Ankara

Durum: evrimd

Tarih: 14 Mart 2012, Çar?amba 20:31:47

seni çok özlüyorve dua edýyorumburda býrbýrýmýze doyamadýk inþallah ahýrette birbirýmize doyarýz mekanýn cennet olsun B.B P.POLATLI ÝLÇE BAÞKANI NÝHAT KONUK
Yukar

#20036 Gnderen: NÝHAT KONUK Balk: ebedi liderimiz MUHSÝN baþkanýmýz

ehir: Ankara

Durum: evrimd

Tarih: 14 Mart 2012, Çar?amba 20:31:18

seni çok özlüyorve dua edýyorumburda býrbýrýmýze doyamadýk inþallah ahýrette birbirýmize doyarýz mekanýn cennet olsun B.B P.POLATLI ÝLÇE BAÞKANI NÝHAT KONUK
Yukar

#20035 Gnderen: DURMUÞALÝ GENÇ Balk: KOC REÝSÝM NUR ÝÇÝNDE YAT

ehir: Adana

Durum: evrimd

Tarih: 13 Mart 2012, Sal? 11:16:30

SENÝN YOLUNDA FIRILDAK OLMADAN DOSDOGRU YAÞAYARAK YOLUMUZA YOLUNDAN DEVAM EDECEZ. HÝÇBÝR ZAMAN FIRILDAK OLMAYACAZ NURYÜZLÜM REÝSÝM
Yukar

#20034 Gnderen: DILFER SENER Balk: BUYUK INSAN

ehir: Konya

Durum: evrimd

Tarih: 09 Mart 2012, Cuma 14:12:45

ALLAH RAHMET EYLESIN MEKANIN CENNET OLSUN GUZEL INSAN YUREK YANGININI SENIN ACINLA YASADIM HALADA YASIYORUM SEVDIGIM INSANLARIN VEFAATI OLDU AMA SENIN ACIN GIBI OLMADI HIC
Yukar

#20033 Gnderen: HayrullahÇÝLBURUNOÐLU Balk: mekanýn cennet olsun..

ehir: Ýçel

Durum: evrimd

Tarih: 08 Mart 2012, Per?embe 11:58:12

Reisim Mekanýn cennet kabrin nurlar ile dolsun.ülke sevdalýsý,Türk Ve Ýslam sevdalýsý reisim.Bu ülke için yaptýklarýn güzel hizmetlerin unutulmadý.
Yukar

#20032 Gnderen: TÜRKER YILMAZ Balk: YÝÐÝTLER YÝÐÝDÝ

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 07 Mart 2012, Çar?amba 15:57:20

YIL 1994. YAÐMURLU BÝR SÝVAS AKÞAMI. ÝLÇEDEN SINAV ÝÇÝN GELEN 3-4 TANE ORTAOKUL TALEBESÝ. ARACININ ÝÇÝNDEN SELAM VERÝP EL SALLAYAN ÇAKIR GÖZLÜ BÝR YÝÐÝT. RUHUN ÞAD OLSUN. ASLAN YÜREKLÝ REÝS.
Yukar

#20031 Gnderen: Uður Kurtoðlu Balk: üþüyoruz Reis

ehir: Sakarya

Durum: evrimd

Tarih: 01 Mart 2012, Per?embe 13:46:56

üþüyoruz Muhsin Reis Üþüyoruz Sen OLmadan :(
Yukar

#20030 Gnderen: Murat ARSLAN Balk: Þehitlere ölü demeyiniz onlar daima DÝRÝDÝRLER

ehir: Bitlis

Durum: evrimd

Tarih: 28 Ã?ubat 2012, Sal? 19:45:29

Rabbim seni ve bizleri Resullulaðýn S.A.V sancaðýnýn altýndan ayýrmasýn Nur içinde yat
Yukar

#20029 Gnderen: ADNAN Balk: Reis..

ehir: Kütahya

Durum: evrimd

Tarih: 28 Ã?ubat 2012, Sal? 18:12:34

Biz hala üþüyoruz reis...
Yukar

#20028 Gnderen: Muhammet Akdag Balk: KOCA REÝS

ehir: Sivas

Durum: evrimd

Tarih: 26 Ã?ubat 2012, Pazar 18:39:17

MEKANIN CENNET OLSUN UNUTULMÝCAKSIN KOCA REÝS
Yukar

#20027 Gnderen: sümeyye tutar Balk: onu geç tanýyýp erken kaybetmenin hüznü

ehir: Erzurum

Durum: evrimd

Tarih: 24 Ã?ubat 2012, Cuma 14:31:05

öyle bi yürek bidaha zor gelir onu ancak yirmi yaþýnda tanýmak nasip oldu ve o öldü aslýnda þehit oldu demek geliyo icimden sadece ailesinin deðil tüm devletin baþý sað olsun yazan sümeyye tutar
Yukar

#20026 Gnderen: sümeyye tutar Balk: onu geç tanýyýp erken kaybetmenin hüznü

ehir: Erzurum

Durum: evrimd

Tarih: 24 Ã?ubat 2012, Cuma 14:28:07

öyle bi yürek bidaha zor gelir onu ancak yirmi yaþýnda tanýmak nasip oldu ve o öldü aslýnda þehit oldu demek geliyo icimden sadece ailesinin deðil tüm devletin baþý sað olsun yazan sümeyye tutar
Yukar

#20025 Gnderen: Ülkünün Yalnýz Alpereni Balk: Adam gibi adama..

ehir: Bursa

Durum: evrimd

Tarih: 24 Ã?ubat 2012, Cuma 01:04:39

Adamlýk bir insana bu kadar mý yakýþýr Reisim. Bir ömür gül aþkýyla yandýn. Þimdi güllerin efendisiyle, gül bahçelerinde olman dileðiyle. Ruhuna Fatiha..
Yukar

#20024 Gnderen: MÜCAHÝT AYDOGDU Balk: mühsinler ölmez ölmez

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 20 Ã?ubat 2012, Pazartesi 11:07:50

mühsinler ölmez ölmez ardýndan vatan aglar kefensiz yatan aglar mühsinler ölmez ölmez (EZAN DÝNMEZ BAYRAK ÝNMEZ VATAN BÖLÜNMEZ NE MUTLU TÜRKÜM DÝYENE)
Yukar

#20023 Gnderen: ABDULLAH KOYUNCU Balk: ÜÞÜTTÜN

ehir: Kahramanmaraþ

Durum: evrimd

Tarih: 13 Ã?ubat 2012, Pazartesi 23:52:18

ÜLKÜCÜHAREKETÝNREÝSÝBÜYÜKDAVAADAMISEN GÝTTÝNARKANDAMÝLLÝYONLARCAÜÞÜYENÝNSAN BIRAKTINREÝSKUNDAKTAKÝBEBEDEN70YAÞINDAKÝ DEDEYEKADARHERKESÝÜÞÜTTÜNREÝSRUHUN ÞAD MEKANINCENNETÝALA OLSUN...
Yukar

#20022 Gnderen: Adige Mehmet Balk: Çerkesoðlu

ehir: Çorum

Durum: evrimd

Tarih: 09 Ã?ubat 2012, Per?embe 02:35:48

Allah gani gani rahmet etsin inþAllah mekanýn cennet olsun..
Yukar

#20021 Gnderen: Asým Can Durak Balk: Çerkesoðlu

ehir: Kayseri

Durum: evrimd

Tarih: 06 Ã?ubat 2012, Pazartesi 18:07:46

Allah gani gani rahmet etsin inþAllah mekanýn cennet olsun..
Yukar

#20020 Gnderen: Haci abay Balk: Allah rahmet eylesin

ehir: Diðer

Durum: evrimd

Tarih: 05 Ã?ubat 2012, Pazar 19:59:10

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun
Yukar

#20019 Gnderen: ARÝF TAN Balk: KOCA REÝS

ehir: Kocaeli

Durum: evrimd

Tarih: 05 Ã?ubat 2012, Pazar 16:48:49

MEKANIN CENNET OLSUN GENEL BAÞKANIM
Yukar

#20018 Gnderen: Muhsin Süleymanoglu Balk: Mehanýn Cennet Olsun Koca Reis

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 04 Ã?ubat 2012, Cumartesi 19:19:41

Adaþýnýz olmanýn mutluluðu içerisindeyim..
Yukar

#20017 Gnderen: HÜSEYÝN ÜNLÜ Balk: MERHUM MUHSÝN BABA

ehir: Gümüþhane

Durum: evrimd

Tarih: 01 Ã?ubat 2012, Çar?amba 13:55:57

NE 1 YIL NE 2 YIL BÝN YIL GECSEDE SENÝ UNUTMAYACAGIZ
SEN HEP KALBÝMÝZDESÝN MUHSÝN BABA RUHUN ÞAD MEKANIN
CENNET OLSUN DUALARIMIZ HEPSÝ SENÝN ÝÇÝN.
Yukar

#20016 Gnderen: adige Balk: NEDEN

ehir: Samsun

Durum: evrimd

Tarih: 01 Ã?ubat 2012, Çar?amba 11:32:36

Neden yokluðuna alýþmak zor geliyor bana bilmiyorum kalbimin derinlerinde hala sevgini taþýyorum yokluðun sýzlatsada içimi ben hala seni düþünüyor hala seni yaþýyorum allahým seni cennetine alsýn
Yukar

#20015 Gnderen: kübra dinler Balk: seni unutmayacaðýz koca reis

ehir: Sivas

Durum: evrimd

Tarih: 30 Ocak 2012, Pazartesi 20:33:02

mekanýn cennet olsun allah ailene sabýr versin koca reis dualarýmýz hep seninle seni hiç unutmayacaðýz
Yukar

#20014 Gnderen: Pembe Navruz Balk: Koca reis

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 29 Ocak 2012, Pazar 22:44:06

Helikopter düþtü döngel köyüne
Ateþ düþtü SÝVAS taki ewýne
Hasret kaldýn iki tane gülüne
Keþke binmeseydin o helikoptere
Yukar

#20013 Gnderen: Pembe Navruz Balk: Pembe Navruz

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 29 Ocak 2012, Pazar 22:40:11

Helikopter düþtü döngel köyüne
Ateþ düþtü SÝVAS taki ewýne
Hasret kaldýn iki tane gülüne
Keþke binmeseydin o helikoptere
Yukar

#20012 Gnderen: sivaslý Balk: neredesin be reis

ehir: Sivas

Durum: evrimd

Tarih: 27 Ocak 2012, Cuma 12:30:25

islam dini kan aðlýyor türk kan aðlýyor bir avýç ermeni basbas baðýyor devlet susmus halk susmus gözler 28 þubattaki gibi bir muhsin yazýcýoðlu arýyor nerdesin muhsin baþkaným. seni özledik.
Yukar

#20011 Gnderen: yasin erdoðan Balk: Reis e

ehir: Ýzmir

Durum: evrimd

Tarih: 26 Ocak 2012, Per?embe 11:47:36

Reis, Seni kýymetini yeni anlýyoruz. Allah mekanýný cennet eylesin.
Yukar

#20010 Gnderen: cahar dudayev Balk: MEKANIN CENNET OLSUN

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 25 Ocak 2012, Çar?amba 15:58:46

YÝÐÝT ADAM MUHSÝN YAZICIOÐLU.ALLAH RAHMET EYLESÝN,MEKANI CENNET OLSUN.
Yukar

#20009 Gnderen: MUSTAFA GÖÇER Balk: MUSTAFA GÖÇER

ehir: Konya

Durum: evrimd

Tarih: 25 Ocak 2012, Çar?amba 09:18:36

ALLAH RAHMET EYLESÝN. YÝÐÝT ADAM MEKANIN CENNET OLSUN. RASULULLAH EFENDÝMÝZE CENNETTE KOMÞU OL. ÞEHÝTLERÝN MERTEBESÝNDESÝN. MEKANIN CENNET OLSUN.
Yukar

#20008 Gnderen: ismail aydýn Balk: baþkan

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 24 Ocak 2012, Sal? 09:56:12

Ölüm Haktýr amma ,Seni öldürmeye kast edenler bulacaktýrlar belalarýný sana gönül verenlerin dualarý ile inþallah...
Yukar

#20007 Gnderen: Metin KÖKSAL Balk: Reis Allah (cc) Rahmet Eylesin

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 24 Ocak 2012, Sal? 09:06:03

Koca reis dünya durdukça adýný yaþataçaðýz ve o hedefine ulaþaçaðýz. Mekanýn cennet ruhun þad olsun. Allah (cc) bize daima iman kuvveti versin.
Yukar

#20006 Gnderen: Jale Tütüncü Balk: reis

ehir: Afyon

Durum: evrimd

Tarih: 23 Ocak 2012, Pazartesi 14:34:03

Baskanim, bu seniz gecen 4. bayramimiz...
Allah C.C. ruhunu sad mekanini cennet eylesin.
Sana bayram hediyesi olarak ruhuna EL-FATIHA...

Sen daima gönüllerimizin lideri olarak kalacaklsin..
Yukar

#20005 Gnderen: Þevki GÜNEY Balk: reis

ehir: Kocaeli

Durum: evrimd

Tarih: 23 Ocak 2012, Pazartesi 11:05:17

Baskanim, bu seniz gecen 4. bayramimiz...
Allah C.C. ruhunu sad mekanini cennet eylesin.
Sana bayram hediyesi olarak ruhuna EL-FATIHA...

Sen daima gönüllerimizin lideri olarak kalacaklsin..
Yukar

#20004 Gnderen: Mustafa Ýlhan Balk: DÜÞÜNMEMEK ELDE DEÐÝL

ehir: Ankara

Durum: evrimd

Tarih: 23 Ocak 2012, Pazartesi 11:02:58

RUHUN ÞAAD OLSUN REÝS. iNÞALLAH SANA YAPILAN BU HAYÝN SUÝKAST SONUÇLANIR CEZALARINI BU DÜNYADA VE ALLAHIN HUZURUNDADA ÇEKERLER.
Yukar

#20003 Gnderen: süleyman ulusoy Balk: yuzumuz yok

ehir: Sinop

Durum: evrimd

Tarih: 21 Ocak 2012, Cumartesi 22:56:04

Reis senin yüzüne nasýl bakacaðaýz mahþer gününde sana layýk olamadýk Allah Rahmet Eylesin
Yukar

#20002 Gnderen: mehmet üstkat Balk: ben mehmet üstkat

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 21 Ocak 2012, Cumartesi 17:06:06

sayýn muhsin yazýcýoðluna ALLAHTAN RAHMET diliyorum mekanýn cennet olsun kabrin nur olsun ki incinmeyesin koca reis seni hep kalbimizde yaþatacaðýz sen tarifi olmayan bir yiðitsin
Yukar

#20001 Gnderen: mehmet üstkat Balk: ben mehmet üstkat

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 21 Ocak 2012, Cumartesi 17:04:54

sayýn muhsin yazýcýoðluna ALLAHTAN RAHMET diliyorum mekanýn cennet olsun kabrin nur olsun ki incinmeyesin koca reis seni hep kalbimizde yaþatacaðýz sen tarifi olmayan bir yiðitsin
Yukar

#20000 Gnderen: umut Balk: Türkiye senin gibi bir reisi kaybetti ya.

ehir: Ýzmir

Durum: evrimd

Tarih: 17 Ocak 2012, Sal? 10:45:11

Türkiye senin gibi bir reisi kaybetti ya baþbuðdan sonra son önderdin þimdi baþsýz kaldý bu ülke bugün sen burda olsaydýn herþey çok daha farklý olurdu
Yukar

#19999 Gnderen: Ömer Bahadýr Balk: Türkiye senin gibi bir reisi kaybetti ya.

ehir: Denizli

Durum: evrimd

Tarih: 15 Ocak 2012, Pazar 02:04:44

Türkiye senin gibi bir reisi kaybetti ya baþbuðdan sonra son önderdin þimdi baþsýz kaldý bu ülke bugün sen burda olsaydýn herþey çok daha farklý olurdu
Yukar

#19998 Gnderen: ali pamukçu Balk: ölürse tenler canlar ölesi deðil.

ehir: Antalya

Durum: evrimd

Tarih: 15 Ocak 2012, Pazar 01:06:37

türk-ilam ülküsünün önderi koca reis ruhun þad mekanýn cennet olsun.resululah yoldaþýn olsun.
rabbimin rahmeti resulullahýn þefaatý hep üzerine olsun. milletimizin baþý saðolnun
Yukar

#19997 Gnderen: HASAN HÜSEYÝN KORKUT Balk: SAYGIDEÐER ÝNSAN

ehir: Ankara

Durum: evrimd

Tarih: 14 Ocak 2012, Cumartesi 14:32:32

SENÝ HER DÜÞÜNDÜÐÜMDE TÜYLERÝM DÝKEN DÝKEN OLUYOR.BURUK BÝR DÜÞÜNCE ÝLE SENÝ DÜÞÜNÜYORUM ÇOK ERKEN BIRAKTIN BÝZÝ DÝYORUM GÖZLERÝM DOLUYOR SENÝ ÖZLÜYORUM...BÝR GAZÝ OLARAK SANA MÝNNETTARIM....
Yukar

#19996 Gnderen: hakan Balk: Neredesin

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 14 Ocak 2012, Cumartesi 00:42:57

Bu insanlar bir gün düþünecek biz böyle birisi varken neden böyle birisini baþa getirdik nedeni neydi diyecek, peki dese nolacak seni geri mi getirecek.
Yukar

#19995 Gnderen: Lutfu cakir Balk: Unutmadik.

ehir: Düzce

Durum: evrimd

Tarih: 12 Ocak 2012, Per?embe 15:27:58

Yolun yolumuz davan davamizdir.
Yukar

#19994 Gnderen: EBUZERERDOGAN Balk: SENÝ ÇOK ÖZLEDÝK BAÞKANIMMM

ehir: Niðde

Durum: evrimd

Tarih: 11 Ocak 2012, Çar?amba 18:17:37

SANA ALLAHTAN RATMET DÝLÝYORUZ SENÝ HÝÇ AMA HÝÇ UNUTMAYACAGIZ SEN BAÞ TACIMIZDIN BAÞBUM ALPERENÝM SÝN ARKANDA KALANLARADA SABIR DÝLERÝZ ......... NÝGDE......... EBUZER ERDOGAN
Yukar

#19993 Gnderen: birol yelkuvancý Balk: ALLAH;In RAHMETÝ SENÝNLE OLSUN

ehir: Ordu

Durum: evrimd

Tarih: 10 Ocak 2012, Sal? 22:38:35

Muhterem agabeyim mekanýn cennet olsun.Bu dünyada babamý tanýmadým ben dogünca dünyaya gözlerini yummuþtu ama hayata direndim hiç aglamadým .Lakin senin baþýna gelen bu suikast beni aglattý.
Yukar

#19992 Gnderen: hüseyin özdemir Balk: koca reis

ehir: Kütahya

Durum: evrimd

Tarih: 09 Ocak 2012, Pazartesi 00:41:18

reis seni çok özlüyoruz.allah mekanýný cennet etsin...
Yukar

#19991 Gnderen: vahdet þen Balk: özledik reis

ehir: Nevþehir

Durum: evrimd

Tarih: 07 Ocak 2012, Cumartesi 03:07:40

büyük reis büyük insan ölümsüz liderimiz.adam gibi adam.gerçek Türk gerçek ülkücü gerçek vatan sevdalýsý. Allah mekanýn cennet eylesin.sen her zaman kalbimizdesin.Muhsinler ölmez.
Yukar

#19990 Gnderen: Barýþ Yazýcý Balk: Veren biz deðiliz ki Aldýðýnda kýzalým..

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 07 Ocak 2012, Cumartesi 02:28:49

Rahmet kapýlarý açýlsýn üstüne. Fatihalar yasinler sarsýn seni üþüme. Dað Taþ Gök Kubbe Arþ açsýn sana kucaklarýný. Dünyada bulamadýðýn rahatlýðý ebedi alemde bulasýn. Þehadetin mübarek olsun.
Yukar

#19989 Gnderen: mehmet ali küçük Balk: taktir

ehir: Samsun

Durum: evrimd

Tarih: 06 Ocak 2012, Cuma 21:14:51

senin gibi bir adam birdaha gelmez türkiyeye
Yukar

#19988 Gnderen: Murat Kýzýlöz Balk: Özledik Reis...

ehir: Ýzmir

Durum: evrimd

Tarih: 06 Ocak 2012, Cuma 12:49:56

Bu vataný eðer gerçekten seven biri varsa o da sensin REÝS..bunun dýþýn da þimdi konuþan hiçbir kiþiye inanmýyorum...Allah sana bu iþkenceyi yapanlarýn Belasýný versin...MEKANIN cennet olsun ...
Yukar

#19987 Gnderen: Murat Kýzýlöz Balk: Murat KIZILÖZ

ehir: Ýzmir

Durum: evrimd

Tarih: 06 Ocak 2012, Cuma 12:46:27

Çok Özledik Reis..

Allah Rahmet Eylesin Mekanýn Cennet Olsun...

Yukar

#19986 Gnderen: murat yýlmaz Balk: ONCU LÝDERÝMÝZ

ehir: Niðde

Durum: evrimd

Tarih: 05 Ocak 2012, Per?embe 17:49:12

RUHUN ÞAAD MEKANIN CENNET OLSUN KOCA REÝS
Yukar

#19985 Gnderen: sabri duymaç Balk: seni çok özliyoruz vatan þehidi

ehir: Tekirdað

Durum: evrimd

Tarih: 04 Ocak 2012, Çar?amba 20:35:36

ALLAHIN rahmeti üzerine olsun mekanýn cennet komþun resullah olsun amin
Yukar

#19984 Gnderen: ALÝ CAN GÜNEY Balk: Muhsin YAZICIOÐLU

ehir: Diðer

Durum: evrimd

Tarih: 04 Ocak 2012, Çar?amba 17:11:45

Allah rahmet eylesin yakýnlarýna allah sabýr versin!!!!!
Yukar

#19983 Gnderen: ibrahim çelik Balk: Reis

ehir: Ýçel

Durum: evrimd

Tarih: 02 Ocak 2012, Pazartesi 16:57:24

Resmini her gördüðümde aðlýyorum reis
Yukar

#19982 Gnderen: seyfi yýldýrýr Balk: Hilalin evladý

ehir: Ankara

Durum: evrimd

Tarih: 02 Ocak 2012, Pazartesi 11:36:20

Sen Hilalin evladýydýn Sen bizim önderimiz karanlýgýmýzýn ýþýgý gözümüzün nuruydun reis
Mekanýn cennet olsun dualarýmýz seninle
SEYFÝ YILDIRIR 2012 0cak
Yukar

#19981 Gnderen: Rasim MEMÝÞ Balk: Ümidimiz ve rehberimiz

ehir: Adana

Durum: evrimd

Tarih: 01 Ocak 2012, Pazar 22:38:53

Türk Ýslam geleneðinin toplum hafýzasýnda davranýþ olarak nasýl yer etmesini istiyorsak merhum Muhsin baþkanýmýza bakmalýyýz. Efendilik, doðruluk, azamet ve kalite uyumunu saðlamýþtýn.
Yukar

#19980 Gnderen: ZAZA KENTLÝ Balk: Ümidimiz ve rehberimiz

ehir: Bingöl

Durum: evrimd

Tarih: 01 Ocak 2012, Pazar 13:51:02

Türk Ýslam geleneðinin toplum hafýzasýnda davranýþ olarak nasýl yer etmesini istiyorsak merhum Muhsin baþkanýmýza bakmalýyýz. Efendilik, doðruluk, azamet ve kalite uyumunu saðlamýþtýn.
Yukar

#19979 Gnderen: yusuf Balk: re

ehir: Aksaray

Durum: evrimd

Tarih: 31 Aral?k 2011, Cumartesi 19:16:16

Bu gün doðum günündü, býraktýðýn güzide düþüncelerin en güzel hayat þiarým oldu. Yaþadýkça yaþatacaðým içimde düþüncelerini...
Yusuf BULUT/AKSARAY
Yukar

#19978 Gnderen: Mehmet Bayrak Balk: re

ehir: Tekirdað

Durum: evrimd

Tarih: 30 Aral?k 2011, Cuma 17:32:44

Bu gün doðum günündü, býraktýðýn güzide düþüncelerin en güzel hayat þiarým oldu. Yaþadýkça yaþatacaðým içimde düþüncelerini...
Yusuf BULUT/AKSARAY
Yukar

#19977 Gnderen: BURAK gürkan Balk: BÜYÜK REÝS

ehir: Ankara

Durum: evrimd

Tarih: 29 Aral?k 2011, Per?embe 17:19:01

ÜÞÜYORUZ KOCA REÝS BETON ÇOK SOÐUK.MEKANIN CENNET OLSUN
Yukar

#19976 Gnderen: Fatih Demir Balk: Sen Üþüdün Biz Donduk Be Koca Reis

ehir: Adana

Durum: evrimd

Tarih: 29 Aral?k 2011, Per?embe 16:38:38

Seni Aramýzdan uzaklaþtýrmak isteyenler sonunda amaçlarýna vardýlar. seni aramýzdan almak için büyük gayret gösterenlere Allah Gün yüzü göstermesin.
Yukar

#19975 Gnderen: YY Balk: NURLAR YAÐSIN EZARINA REÝS

ehir: Osmaniye

Durum: evrimd

Tarih: 29 Aral?k 2011, Per?embe 10:49:05

RUHUN ÞAD OLSUN YÝÐÝDLER SENÝ UNUTMAYACAK
Yukar

#19974 Gnderen: ahmet Balk: muhsin baþkan

ehir: Ankara

Durum: evrimd

Tarih: 28 Aral?k 2011, Çar?amba 18:12:44

üþüyoruz reiz kurtar bizi .türkiyeyi düþtüðü halden ,ruhun þad ,mekanýn cennet,analar senin gibi ülkücüleri analar daha doðurmaz.sana duyduðum saygý ve inancý allahtan baþka kimseye duymuyorum
Yukar

#19973 Gnderen: Oðuz komser Balk: Reis

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 26 Aral?k 2011, Pazartesi 18:58:48

Ah be reis sensiz geçen 3.yýl olacak neredeyse.

Sonsuzluðun sahibine ulaþtýn mekânýn cennet olsun baþkaným. / Oðuz
Yukar

#19972 Gnderen: MESUT DELÝPALTA Balk: REÝSÝM...!

ehir: Gaziantep

Durum: evrimd

Tarih: 25 Aral?k 2011, Pazar 10:34:36

BU KIÞ GÜNÜNDE SENSÝZ ÇOK ÜÞÜYORUZ REÝS..!
Yukar

#19971 Gnderen: Halit KANBUR Balk: ÞÝMDÝ RÜYAMDASIN

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 24 Aral?k 2011, Cumartesi 22:58:03

ESSELAMU ALEYKÜM REÝSÝM...ÞÝMDÝ RÜYALARIMA GÝRÝYORSUN REÝSÝM.. ARDINDA BIRAKTIÐIN DAVANIN YOLUNA BAÞIMI VE CANIMI KOYDUM..
SANKÝ BUNLARI SEN OKUYORMUÞSUN GÝBÝ YAZIYORUM REÝSÝM... HAKKINI HELAL ET..
Yukar

#19970 Gnderen: ömer vargeloðlu Balk: allah rahmeteylesin mekanýn cennet olsun

ehir: Ankara

Durum: evrimd

Tarih: 22 Aral?k 2011, Per?embe 22:04:36

allatan rahmet diliyorum kederli ailesine baþsaðlýðý diliyorum ömer vargeloðlu
Yukar

#19969 Gnderen: Samet BÝÇÝCÝ Balk: Seni düþündükçe

ehir: Ýzmir

Durum: evrimd

Tarih: 21 Aral?k 2011, Çar?amba 22:22:32

Bir memleketin saha bakýmdan büyüklüðü onun gerçek büyüklüðünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi deðildir,Eserlerinle avunuyor vuku buluyoruz Büyük reis Mekanýn cennet olsun.EL FATÝHA
Yukar

#19968 Gnderen: Murat Katýrcý Balk: Murat KATIRCI

ehir: Malatya

Durum: evrimd

Tarih: 21 Aral?k 2011, Çar?amba 20:27:17

Hergün, seni daha çok özlüyoruz. Mekanýn Cennet olsun.
Yukar

#19967 Gnderen: Gürkan TÜRKMEN Balk: BÜYÜK KAPTAN

ehir: Çanakkale

Durum: evrimd

Tarih: 20 Aral?k 2011, Sal? 15:50:57

Allah mekanýný cennet eylesin.Allah nur içinde yatýrsýn..
Yukar

#19966 Gnderen: yusuf keleþ Balk: hayal meyal hatýrladýðým yazýcýoðlu

ehir: Kocaeli

Durum: evrimd

Tarih: 19 Aral?k 2011, Pazartesi 23:56:30

daha 9 yaþlarýndaydým. Erzurumdan Ankaraya kongreye gelmiþtim. o gün ilk gördüðümde
seni \"Ýþte Adam\" demiþtim. büyüdükçe okudukça yaþadýkça tanýdým seni.rabbim mekanýný cennet eylesin.
Yukar

#19965 Gnderen: Necla DOÐAN Balk: Gördüðüm Rüya dogan.necla@hotmail.com

ehir: Ankara

Durum: evrimd

Tarih: 19 Aral?k 2011, Pazartesi 09:34:01

Muhsin Beyin kaza geçirdiði yeri rüyamda gördüm . Her taraf yeþillikler içindeydi. Gazeteciler vardý. Çok güzel bir yerdi. Ýnþallah cennete gitmiþtir. Mekaný cennet olsun nurlar içinde yatsý.
Yukar

#19964 Gnderen: Yýlmaz Balk: Deðerli önder!

ehir: Bartýn

Durum: evrimd

Tarih: 18 Aral?k 2011, Pazar 19:38:47

Tam izinde deðilim ama yolumuz ayný olduðundan, davamýzýn kalýbý benzediðinden sana saygým fazladýr. Allah rahmet eylesin ki bence kulluðunu güzel hal ettin. Allah davaný devam ettirsin.
.Türken.
Yukar

#19963 Gnderen: zaza Balk: keser döner sap döner.....

ehir: Bingöl

Durum: evrimd

Tarih: 17 Aral?k 2011, Cumartesi 15:31:43

Domokratik hukuk guguk anayasal düzen felan filan
sokarým düzeninize. dag gibi adamý sattýnýz adiler.
ALLAH ým adam gibi adamlarýn intikamýna bizi memur et.
Yukar

#19962 Gnderen: Mustafa Bedrettin Yüzüak Balk: baþkan...

ehir: Ýstanbul

Durum: evrimd

Tarih: 16 Aral?k 2011, Cuma 01:00:06

Seni unutmadýk baþkaným..Her namazýmýn sonucunda aklýmdasýn.. Sanýlmasýn ki davan senle bitti.. Senin yolun Allah(c.c.) yoludur ve bu yol kýyamete kadar sürecek. Bu dava bitmez reisim..!
Yukar

#19961 Gnderen: kürþad kosova Balk: reiisssss

ehir: Karabük

Durum: evrimd

Tarih: 14 Aral?k 2011, Çar?amba 22:25:21

Rabbim senden razý olsun bizleri çok kutsal bi yola soktun reis senin yolundan yürümeye devam edecez mekanýn cennet Hz. Muhammed (sav) komþun olsun
Yukar

#19960 Gnderen: Cemil Ýpekçi Balk: allah rahmet eylesin

ehir: Diðer

Durum: evrimd

Tarih: 12 Aral?k 2011, Pazartesi 14:24:12

CcC reyiz allah (cc)rahmet eylesin mekanýn , varsa cennet olsun
Yukar

#19959 Gnderen: abdurrahman özyurt Balk: özlüyorum

ehir: Ankara

Durum: evrimd

Tarih: 12 Aral?k 2011, Pazartesi 11:38:52

seni cok özlüyorum senin katillerin en azýndan al bayraða sarýlmayacak senin yüzünü öbür dünyada göremeyecek. özlüyorum reis özlüyorum.
Yukar

#19958 Gnderen: abdurrahman özyurt Balk: özlüyorum

ehir: Ankara

Durum: evrimd

Tarih: 12 Aral?k 2011, Pazartesi 11:38:12

seni cok özlüyorum senin katillerin en azýndan al bayraða sarýlmayacak senin yüzünü öbür dünyada göremeyecek. özlüyorum reis özlüyorum.
Yukar

#19957 Gnderen: Bahadýr AÞAR Balk: Osmanlýnýn son padiþahý koca reis

ehir: Sivas

Durum: evrimd

Tarih: 11 Aral?k 2011, Pazar 19:31:19

yetim kalýþýmýzýn 3.yýlý unutulmasýnki binlerce muhsin davanýn takipcisi
Yukar

#19956 Gnderen: Alperen Oðuz Balk: Mekanýn cennet olsun kocareis

ehir: Antalya

Durum: evrimd

Tarih: 09 Aral?k 2011, Cuma 21:50:38

Yokluðunun tarifi imkansýz kocareis hiç kabullenemedik, kabullenemiyoruz, sana bunu yapanlar elbet hesabýný verecekler, Rabbim mekanýný cennet eylesin.
Yukar

#19955 Gnderen: MUHAMMET EKERBÝÇER Balk: RUHUN ÞAD OLSUN ALPERENÝM

ehir: Diðer

Durum: evrimd

Tarih: 09 Aral?k 2011, Cuma 09:36:53

AHÝRETTE BULUÞMAK ÜZERE KOCA REÝS
DUALARIMIZ SENÝNLE.
Yukar

#19954 Gnderen: MUHAMMET EKERBÝÇER Balk: HATAY-HASSA ALPERENLERÝ ADINA MUHAMMET EKERBÝÇER

ehir: Gaziantep

Durum: evrimd

Tarih: 09 Aral?k 2011, Cuma 09:15:25

BAÞKANIM SANA DOYAMADIK.SENÝ O KADAR ÇOK SEVÝYORDUK KÝ YOKLUÐUN BÝZE ÇOK ACI VERÝYOR.AMA BÝLÝYORUZ KÝ SEN HER ZAMAN BÝZE SABIRI VE TEVEKKÜLÜ TESLÝMÝYETÝ ÖÐRETTÝN.MEKANIN CENNET OLSUN
Yukar

#19953 Gnderen: OSMAN KARACA Balk: MEKANIN CENNET OLSUN......

ehir: Karaman

Durum: evrimd

Tarih: 07 Aral?k 2011, Çar?amba 12:19:56

SENÝ BÝR KERE DAHA RAHMETLE ANIYORUM....MEKANIN CENNET OLSUN MUHSÝN AÐABEY....SENÝ ÇOK SEVMÝÞÝM HALA
ÖZLEMLE BAKIYORUM RESÝMLERÝNE....ÝÇÝM YÝNE KAN AÐLIYOR.....
Yukar

#19952 Gnderen: Kürþad Balk: Kürþad

ehir: Edirne

Durum: evrimd

Tarih: 06 Aral?k 2011, Sal? 20:43:17

RUHUN ÞAD OLSUN MUHSÝN YAZICIOÐLU.
Yukar

#19951 Gnderen: selma kolukýsa Balk: hey gidi kocareis

ehir: Aydýn

Durum: evrimd

Tarih: 06 Aral?k 2011, Sal? 17:22:57

allah mekanýný cennet eylesin kahramanlar unutulmaz
Yukar

#19950 Gnderen: ramazan beþer Balk: ramazan beþer/tekirdað

ehir: Tekirdað

Durum: evrimd

Tarih: 04 Aral?k 2011, Pazar 23:31:00

üstad seni çok özledik senin gibi hiç kimse yok bu ülkede ruhun þad mekanýn cennet olsun dualarýmýz seninle
Yukar

#19948 Gnderen: tuðçe kapusuz Balk: selena_17_35@hotmail.com

ehir: Ankara

Durum: evrimd

Tarih: 03 Aral?k 2011, Cumartesi 10:09:54

biliyruz hepimiz söylemme gerk varmý bilmiyorum ama SYN.MUHSÝN YAZICIOÐLU bir suikaste krban gitmþtir.Helikpterin ilk dþtðü an anldým ben suikast olduðunu ltfn olayýn faillerini bln rica ediyoruz
Yukar

#19947 Gnderen: Ergün Turhan Balk: Türk ve Ýslam Dünyasýnýn unutulmayacak yüce lideri

ehir: Kýbrýs

Durum: evrimd

Tarih: 02 Aral?k 2011, Cuma 20:59:07

Hani derdin ya Baþkaným 3 günlük dünyada fýrýldak olmaya gerek yok diye sözünün eri bir yigittin sen Biliyorum sen üþümüyorsun þimdi baþkaným çünkü Cennettesin.Tek kirlenmemiþ sendin sende gittin...
Yukar

#19946 Gnderen: sedat yankýncý Balk: ÜÞÜYORUZ REÝS

ehir: Ýzmir

Durum: evrimd

Tarih: 01 Aral?k 2011, Per?embe 17:04:53

býraktýn býzý yanlýz be reiss
Yukar

#19945 Gnderen: hasan demir Balk: Reisimm..

ehir: Sivas

Durum: evrimd

Tarih: 01 Aral?k 2011, Per?embe 15:12:42

Sen ölmeseydin ben ölseydim... ama sen ölmeseydn reis
Yukar

#19944 Gnderen: Alpaslan CEYLAN Balk: Bugün duyuldu...

ehir: Kocaeli

Durum: evrimd

Tarih: 30 Kas?m 2011, Çar?amba 16:59:27

Bugün gazetelerin internet sitelerinden öðrendin Rahmetli Baþkanýn Daðlýca baskýnýný haber vermesini. Allah rahmet eylesin...
Yukar

#19943 Gnderen: bahadýr esen Balk: ALPEREN

ehir: Hatay

Durum: evrimd

Tarih: 29 Kas?m 2011, Sal? 17:32:40

REÝSSS.. üþümek deði bnm ki sensiz dünyaya yanýyorum.. :((
Yukar

#19942 Gnderen: MURAT TORUN Balk: YÝÐÝDOM GARDAÞIM

ehir: Sivas

Durum: evrimd

Tarih: 28 Kas?m 2011, Pazartesi 19:20:40

ALLAH SENÝN MEKANINI CENNET ETSÝN GARDAÞ YÝÐÝDOM ÝNÞAALLAH PEYGAMBER EFENDÝMÝZE KOMÞU OLURSUN CENNETTE GARDAÞIM ALPERENÝM MEMLEKETLÝM
Yukar

#19941 Gnderen: MURAT TORUN Balk: YÝÐÝDOM GARDAÞIM

ehir: Sivas

Durum: evrimd

Tarih: 28 Kas?m 2011, Pazartesi 19:19:50

ALLAH SENÝN MEKANINI CENNET ETSÝN GARDAÞ YÝÐÝDOM ÝNÞAALLAH PEYGAMBER EFENDÝMÝZE KOMÞU OLURSUN CENNETTE GARDAÞIM ALPERENÝM MEMLEKETLÝM
Yukar

#19940 Gnderen: FEVZÝ Balk: YAKTIN CÝÐERÝMÝZÝ

ehir: Yozgat

Durum: evrimd

Tarih: 28 Kas?m 2011, Pazartesi 17:39:42

KABRÝNE GELDÝM, DUALAR ETTÝM, GÖZLERÝM DOLDU ÜZÜLME DÝYE DÖKMEDÝM ONLARI REÝS.AMA BÝR ÞEY YAPTIM ÇAKILLARI TOPLADIM KABRÝNDEN HERGÜN GÖZÜMÜN ÖNÜNDE.SENÝ ÖZLEDÝKÇE ONLARA BAKIYORUM.SENÝ ÇOK ÖZLEDÝM
Yukar

#19939 Gnderen: behcet ceylan Balk: behcet ceylan sakarya akyazý

ehir: Sakarya

Durum: evrimd

Tarih: 22 Kas?m 2011, Sal? 20:03:47

sayýn baþkanýmýza allahtan rahmet kederli ailesine baþsaglýgý diler mekaný cennet olsun tüm islam aleminin baþý sag olsun
Yukar

#19938 Gnderen: Ali Gündoðmuþ Balk: HAVA ÇOK SOÐUK ÜÞÜYORUM..,

ehir: Antalya

Durum: evrimd

Tarih: 19 Kas?m 2011, Cumartesi 02:02:58

YA ALLAH BÝSMÝLLAH.., Büyük lider,Sen rahat ol.,Arkandan,yolundan gelen ALPERENLER senin kaleminle bu kitabý yazacaklar.ALLAH(cc) GANÝ,GANÝ rahmet eylesin. alibaba-ALANYA
Yukar

#19937 Gnderen: Ali Gündoðmuþ Balk: HAVA ÇOK SOÐUK ÜÞÜYORUM..,

ehir: Antalya

Durum: evrimd

Tarih: 19 Kas?m 2011, Cumartesi 02:02:16

YA ALLAH BÝSMÝLLAH.., Büyük lider,Sen rahat ol.,Arkandan,yolundan gelen ALPERENLER senin kaleminle bu kitabý yazacaklar.ALLAH(cc) GANÝ,GANÝ rahmet eylesin. alibaba-ALANYA
Yukar

#19936 Gnderen: MELTEM ARIT Balk: SEN BENÝM 2. BABAMSIN.......

ehir: Ýzmir

Durum: evrimd

Tarih: 18 Kas?m 2011, Cuma 22:14:13

MUHSÝN BABAM;
BABAMI DA KAYBETTÝM ARDINDAN SENÝ...SÝZÝ ÇOKK ÖZLÜYORUM.AÝLEM ÝÇÝN BABAMA VATANIM ÝÇÝN SANA ÝHTÝYACIM VARDI ÞÝMDÝ YETÝM KALDIM.ÜÞÜYORUM.
Yukar

#19935 Gnderen: ALPASLAN TAN Balk: ÖZLEDÝK

ehir: Antalya

Durum: evrimd

Tarih: 18 Kas?m 2011, Cuma 00:00:58

ÖZLEDÝKKÝ HEMDE NASIL. RUHUN ÞAD OLSUN
Yukar

#19934 Gnderen: Yusuf Babadag Balk: Üþüyoruz Reis ..

ehir: Ankara

Durum: evrimd

Tarih: 17 Kas?m 2011, Per?embe 22:48:53

Sen gittin gideli üþüyoruz reiss .. :( :( :(
Yukar

#19933 Gnderen: süleyman çay Balk: ruhu þad olsun reis

ehir: Kayseri

Durum: evrimd

Tarih: 17 Kas?m 2011, Per?embe 17:50:17

ruhun þad olsun tüm sevgilerimizle peygamber komþun olsun
Yukar